Leerlingen Flevosprong werken aan '21st century skills'

Dronten - Op basisschool De Flevosprong in Dronten wordt dag in dag uit gewerkt aan de '21st century skills'.

Aan het werk op de iPad

Op de gang oefent een groepje met rekenen en ook in de verschillende lokalen zijn de kinderen hard aan het werk. De meester vertelt wat, een leerling zoekt iets op in een boek en ondertussen haalt een groepje de wereld binnen op de iPad.

Klaar voor maatschappij van de toekomst

De 21st century skills, ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen in de maatschappij van de toekomst. Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk ondersteund door ict. Veel functies veranderen daardoor drastisch. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

De laatste twee jaar wordt er meer en meer geschreven over deze vaardigheden van de toekomst. Op de Flevosprong werken ze er nu al zo'n vijf jaar mee. 'Als school blijven we onszelf ontwikkelen,' vertelt locatieleider Renée Lelieveld. 'We vragen ons steeds af wat kinderen nodig hebben om verder te komen. Ons doel is natuurlijk de kinderen op een goede manier op te leiden. Dit zijn de kinderen van de toekomst en ze hebben de vaardigheden van de toekomst.'

Onderzoekend werken

Een vaardigheid die steeds belangrijker wordt is onderzoekend werken. 'De leerkrachten bieden onderwerpen aan en vertellen daar wat over,' legt Renée uit. 'De kinderen bedenken vervolgens zelf een onderzoeksvraag. Wat wil ik nog meer weten over dit onderwerp?'

De onderzoeksvraag kan per kind verschillen en doordat ze het zelf bedenken past het binnen hun eigen belevingswereld. Het leert de kinderen omgaan met zoeken, wat kan ik gebruiken en wat niet? Een goed voorbeeld van 21st century skills.

In de praktijk

Renée vertelt hoe dat in de praktijk gaat: 'We pakken het onderwerp tweede wereldoorlog. Een breed onderwerp waar de leerkracht iets over vertelt. Een leerling bedenkt vervolgens zelf dat hij of zij meer wil weten over Anne Frank. Hij of zij zoekt en beoordeelt informatie, werkt met andere kinderen samen en bouwt uiteindelijk het achterhuis na om daarmee het verhaal van Anne Frank te presenteren aan zijn of haar klasgenootjes. Een andere vorm kiezen kan ook, bijvoorbeeld een verhaal schrijven of een Prezi in elkaar draaien… het kan allemaal.'

De presentatie aan het einde is daarbij belangrijk, ook dit is namelijk een 21st century skill. Net als samenwerken, omgaan met ict en creativiteit.

In beweging

Doordat kinderen zelf op onderzoek uit gaan blijven ze zeker niet alleen in het lokaal. De hele school is hun domein. Ze kiezen er voor met een groepje op een andere plek te gaan werken of zoeken de bibliotheek of het handenarbeidlokaal op. 'Ouders die kinderen op komen halen zeggen vaak dat de school in beweging is, zonder dat het chaotisch wordt,' geeft Renée aan.

Tijdens hun zoektocht naar informatie gebruiken leerlingen niet alleen boeken en de PC, maar ook de iPad om de buitenwereld naar binnen te halen. De iPad wordt daarnaast gebruikt bij het lezen, rekenen en schrijven. 'Dat zijn de belangrijke basisvakken en dat brengen we op niveau', vertelt de locatieleider.

Elk kind op zijn eigen niveau

'Het grote voordeel van de iPad is dat kinderen zich op hun eigen niveau verder kunnen ontwikkelen. Je hoeft niet te doen wat je al weet en de iPad herkent dat'.

De iPad is gekoppeld aan een systeem voor basisscholen en het gebruik wordt vanuit de school geregeld. Zo kan een leerkracht iets klaar zetten voor de leerling, afgestemd op de behoefte van die specifieke leerling.

Spelenderwijs

Ook de jongste kinderen in de kleuterklas maken gebruik al van iPads. Renée: 'Daar is het meer spelenderwijs. Het zijn educatieve spelletjes die gaan om cijfers, kleuren en vormen.

Onderwijs op maat

Het is overigens niet zo dat leerlingen de hele dag met een iPad voor hun neus zitten, benadrukt Renée Lelieveld: 'We hebben de boeken er bijvoorbeeld niet op staan. We gebruiken het echt voor het stuk onderwijs op maat, zowel voor de goede als minder goede leerlingen. Een leuk feitje is trouwens dat kinderen die op school met iPads werken meer buiten spelen. Thuis hoeven ze niet meer zo nodig op dat apparaat.'

Ontwikkeling gaat snel

Zelfs jonge ouders weten niet wat het is om les te krijgen op een iPad. Zo snel is de ontwikkeling gegaan de afgelopen jaren. 'Om ouders te betrekken hebben we een les van groep 7 gegeven aan ouders,' vertelt Renée. 'De ouders waren nog enthousiaster dan de kinderen.'

De digitalisering stopt ook niet bij de muren van de school. Ziekmelden gaat via een app, rapporten zijn online in te zien en een herinnering dat je kind op de fiets moet komen komt de avond ervoor nog even binnen op je telefoon.

Samenwerking met Almere College

Om de aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen werkt de Flevosprong samen met het Almere College. 'Daar werken ze ook met iPads,' vertelt Renée. 'Zij hebben bij ons gekeken en wij hebben daar gekeken, we willen dat het zo goed mogelijk op elkaar aansluit.'

Kijk voor meer informatie over de Flevosprong op de website van de school. Meer informatie over 21st century skills is op Kennisnet te vinden.