IJsselkogge wordt met kanonsschoten verwelkomd in Lelystad (fotoreportage)

Lelystad - Met kanonsschoten werd de IJsselkogge vandaag verwelkomd in Lelystad. Onder grote publieke belangstelling werd het middeleeuwse scheepswrak geplaatst in het conserveringsstation bij Nieuw Land.

Na een aantal dagen als grote publiekstrekker op de IJsselkade in Kampen te hebben gelegen, vertrok de IJsselkogge donderdagochtend op een ponton via de IJssel en de voormalige Zuiderzee richting Lelystad. Daar arriveerde het scheepswrak aan het einde van de dag.

Vanmorgen werd het frame met de kogge vanaf het water op een mammoettrailer geschoven, waarna de laatste etappe van het gevaarte begon, over de dijk naar het conserveringsstation. Daar werd het met kanonsschoten en onder toeziend oog van burgemeester Koelewijn van Kampen en burgemeester Horselenberg van Lelystad welkom geheten.

(Lees verder na het filmpje)

Conservering duurt drie jaar

In het conserveringsstation wordt bepaald of het wrak niet te zwaar is aangetast. Allereerst wordt onderzocht of de staat van de IJsselkogge zodanig is dat deze - voorzichtig - kan worden gedroogd. Namens Stichting Batavialand zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met Rijkswaterstaat hierover een besluit nemen. Dit onderzoek duurt tot juni. Conservering duurt vervolgens zo’n drie jaar.

Dag en nacht bewaakt en besproeid

Komende maandag wordt de gevel van het conserveringsstation teruggeplaatst, tot die tijd is de kogge nog zichtbaar voor publiek. Dit weekend wordt de IJsselkogge dan ook dag en nacht bewaakt en besproeid.

Daarna, in ieder geval tot 1 april, zal de IJsselkogge en het conserveringsstation niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dit heeft te maken met de oplevering van het conserveringsstation. Ook vergt de inhuizing van de IJsselkogge en het technisch regelen van de luchtvochtigheid in het station de nodige tijd.

Exlusieve tours

Na 1 april zullen er beperkt, op vaste data en tijden exclusieve tours georganiseerd worden. Op termijn zal er een publiekssluis gerealiseerd worden, waardoor het conserveren van de IJsselkogge live te volgen is voor het grote publiek.

De gemeente Kampen heeft belangstelling getoond om het schip na het drogen tentoon te stellen.

Lees hier meer over de berging van de IJsselkogge of kijk in onze dossiers Scheepsopgravingen en Batavialand.

Op 19 februari 2016 werd het scheepswrak van de IJsselkogge uit Kampen in het conserveringsstation bij Batavialand (op het terrein van Nieuw Land) geplaatst. Een terugblik op een mooie dag.

Geplaatst door Nieuw Land op vrijdag 19 februari 2016