Zeearend bouwt nieuw nest in Oostvaardersplassen

Lelystad - Ook dit jaar zijn er weer broedende zeearenden in de Oostvaardersplassen. De boswachter heeft onlangs gezien dat een zeearend bezig was een nest te maken.

In 2006 broedde er voor het een eerst een zeearend in de Oostvaardersplassen. Het was het eerste broedgeval van de zeearend in Nederland sinds de middeleeuwen. Dit jaar was het de elfde keer dat zeearenden in de Oostvaardersplassen een nest maakten. Dit nest waaide tijdens een storm uit de boom.

Geen nieuw nest maken

Het leek er lange tijd op, dat de vogels geen nieuw nest zouden maken. De boswachter zag vorige week tot zijn vreugde dat er vlak bij de locatie waar het nest vorig jaar zat een zeearend bezig was een nest te bouwen.

(Lees verder onder de vraag)

785

Op andere plekken broeden

Zeearenden leggen soms al half februari hun eieren, die dan na ongeveer veertig dagen uitkomen. Eén jong per nest is gebruikelijk, maar soms komen tot drie jongen per nest voor. Van de jongen die eerder in de Oostvaardersplassen zijn geboren, zijn er verschillende die nu zelf op andere plekken in Nederland broeden. Dit laat goed zien dat een gebied als de Oostvaardersplassen belangrijk is als brongebied voor veel vogel- en diersoorten.