Medewerksters verzorging werven bezwaarmakers

Steenwijk – ‘De mensen hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. Er heerst zoveel onzekerheid. Daarom is deze actie op touw gezet, om onze betrokkenheid te tonen. We gaan er met zijn allen voor.’

Medewerksters huishoudelijke verzorging zijn bezig met hulp van vakbond FNV Zorg om cliënten te werven om een rechtszaak te beginnen tegen de gemeente Steenwijkerland. Ook in Urk en Noordoostpolder zijn dergelijke acties op touw gezet.

Inwoners van Steenwijkerland die het afgelopen jaar minder uren thuiszorg hebben gekregen of er voortaan zelf voor moeten betalen kunnen samen met FNV Zorg & Welzijn procederen tegen hun gemeente.

'Cliënten zijn de dupe'

‘Het gaat ons niet om ons eigen hachje, maar wij kunnen niet verdragen dat onze cliënten de dupe worden van het nieuwe systeem’, aldus een aantal medewerkers huishoudelijke verzorging. Evelien Oosterhof, Carla Visser, Hilly van Looij en Dirkje Jongman uit Steenwijk benadrukken dat zij actie voeren in hun vrije tijd. Hun werkgever Zorggroep Oude en Nieuwe land wil zich afzijdig houden, dus zij doen dit op persoonlijke titel.

Meer betalen

Sinds 1 juli vorig jaar betalen mensen hun eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp rechtstreeks aan de gemeente, die deze taak toebedeeld heeft gekregen. Sinds deze nieuwe constructie een feit is, horen de medewerksters naar eigen zeggen schrijnende verhalen van mensen die ineens een veel hogere eigen bijdrage moeten betalen.

Keukentafelgesprekken

‘Naar aanleiding van de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ worden vreemde conclusies getrokken over het soort hulp dat mensen nodig hebben’, merkt Evelien Oosterhof. ‘Daardoor krijgen sommigen veel minder uren vergoed dan voorheen en zijn er mensen die de huishoudelijke hulp niet meer kunnen betalen en ermee moeten stoppen.'

Verkeerde keelgat

Wat de vrouwen in het verkeerde keelgat schiet is dat de gemeente aangeeft dat er niet meer geld beschikbaar is, maar volgens hen is dat er wél. ‘Het punt is dat deze gemeente dit geld voor andere doeleinden benut.’ ‘En dan hebben we het nog niet eens over het akkoord dat in december vorig jaar is gesloten. Het kabinet trekt de komende jaren 300 miljoen euro extra uit om de problemen in de thuiszorg aan te pakken, heeft staatssecretaris Van Rijn toen bekend gemaakt. Waarom legt de gemeente dat naast zich neer?’

Rechtszaak

De medewerksters gaan nu in hun vrije tijd bij hun cliënten langs om ze een machtiging te laten tekenen. Met een rechtszaak, gesteund door gebruikers van de thuiszorg, hopen zij dat de gemeente haar beleid aanpast.

FNV Zorg ziet de rechtszaak positief tegemoet. In andere gemeenten heeft de vakbond soortgelijke acties met succes gevoerd.

Strijdlustig

‘De actie duurt zolang het nodig is’, stellen de vrouwen, die opereren onder de geuzennaam ‘’t Spul’. Ze leerden elkaar kennen bij de actietent van de FNV, die in het najaar van 2014 werd opgezet bij het gemeentehuis. Wethouder Dieke Frantzen betitelde de actievoerders toen als ’t Spul’, een term die nu tevens de naam is geworden van hun besloten facebookgroep.
‘We zijn met een groep van dertig strijdlustige collega’s afkomstig uit Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder’, vertelt Dirkje Jongman. Het steekt hen dat zij vaak worden weggezet als schoonmaakondersteuners, terwijl ze zoveel meer betekenen voor hun cliënten. ‘Het is meer dan alleen met de stofzuiger overal langs...’