Geen extra Kiss & Ride-strook op korte termijn

Dronten – Wel paaltjes om te voorkomen dat mensen wild gaan parkeren, maar geen structurele oplossing voor de drukte in de spitstijden: de capaciteit voor de Kiss & Ride-strook bij het station wordt op korte termijn niet vergroot.

Extra strook?

Wethouder Nico Verlaan had Paul Vermast van GroenLinks niet meer te bieden donderdag. De laatste had vragen gesteld over de paaltjes die onder het station zijn geplaatst om te beletten dat automobilisten daar parkeren, terwijl de Kiss & Ride-strook op sommige momenten overvol is. ‘Ziet het college mogelijkheden om aan de andere kan van de Noord De oostzijde) een extra K&R-strook aan te leggen?’ wilde GroenLinks weten.

(Lees verder na de vraag)

760

Probleem

Wethouder Nico Verlaan wil echter eerst onderzocht zien wat het probleem precies is. ‘Op korte termijn zie ik daarom geen mogelijkheden, maar nemen het wel mee in het verkeers- en vervoersplan later dit jaar.’ Vermast nam daar genoegen mee, al stemde het antwoord hem ook niet helemaal tevreden. ‘U neemt wel belemmerde maatregelen. Dan weet u toch dat er een probleem is? Wat moet u dan eerst nog onderzoeken?’