Politiek heeft ongeruste bewoners Morinel niets te bieden

Dronten - Degenen die verwacht hadden dat de gemeenteraad uitgebreid zou praten over de huisvesting van arbeidsmigranten in een leegstaand bedrijfspand aan de Morinel donderdag, kwamen bedrogen uit.

Integendeel: veel partijen vroegen zich af waarom de ChristenUnie het er sowieso over wilde hebben. Want de gemeenteraad gaat daar niet over.

Verwachtingen

Maar de tribune zat wel vol. En wellicht heeft ChristenUnie verkeerde verwachtingen gewekt, door een brief van het college van burgemeester en wethouders zoals dat zo mooi heet ‘op te waarderen’ tot een vergaderstuk.

Weerstand

Dat er in de Morinel massale weerstand is tegen de plannen van twee Dronter ondernemers om een leegstaand bedrijfspand geschikt te maken voor de huisvesting van 45 arbeidsmigranten, mag als bekend worden veronderstelt. Buurtbewoners vrezen parkeeroverlast, andere overlast, vrezen voor hun veiligheid en voor de drukte die dit met zich zal meebrengen.

(Lees verder na de vraag)

757

‘Ik heb begrip voor jullie zorgen. Ik deel niet al jullie angsten, maar begrijp het wel,’ zei Chantal Sijtsma (SP). Want de Morinel, Oeverloper en Grutto hebben al veel voor de kiezen gehad van overlast gevende huizen met studenten. ‘Maar wat heeft de ChristenUnie hiermee willen bereiken? Dit is heel vervelend, want een behandeling van het voorstel is hier niet aan de orde,’ zei Suzanne Stoop (PvdA).

Toetsen

Want formeel is het als volgt: de Dronter ondernemers hebben een aanvraag ingediend en die moet getoetst worden aan het beleid. Voldoet de aanvraag aan het gemeentelijke beleid en worden de regels die daarin zijn gesteld ook nagekomen, dan is het aan het college van burgemeester en wethouders om een vergunning te verlenen. Maar als aan alle voorwaarden is voldaan, kan dat college niets anders dan een vergunning verlenen. Zo staat het in de wet.

Het college van Dronten heeft, gezien de grote maatschappelijke onrust, een mogelijkheid gezocht en gevonden om ook de stem van omwonenden, bedrijven en inwoners, te horen. Dat is massaal gebeurd, er zijn 193 zienswijzen ingediend. En nu is het aan de bezwarencommissie en dus niet aan de gemeenteraad om die zienswijzen te beoordelen en te beoordelen of de aanvraag van de ondernemers aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Pijlen op ChristenUnie

Vandaar dat de gemeenteraad zich donderdagavond vooral afvroeg waarom de ChristenUnie er dan toch nog over wilde praten. ‘Het is jammer dat daarmee verwachtingen worden gewekt,’ vond Leendert Molendijk. Terwijl ook de ChristenUnie weet of had kunnen weten dat de gemeenteraad er verder niet over gaat. ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat een onafhankelijke commissie jullie zienswijzen beoordeelt. En als daar dan iets uitkomt wat jullie niet willen, zullen wij er als gemeenteraad op toezien dat de regels en de orde wel worden nageleefd.’

Wethouder Nico Verlaan voelde zich gesteund door die woorden. ‘Ik ga geen partijen noemen, maar de rode draad in de betogen die ik heb gehoord, raken mij wel. Ik breng in herinnering dat we hier driemaal een brief over hebben gestuurd aan de raad, waarin duidelijk de procedure staat toegelicht. Kennelijk is dat niet voldoende.’

Zelfreflectie

Nou ja, er was ook ruimte voor zelfreflectie. Want bij het vaststellen van beleid op het gebied van studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting heeft de gemeenteraad niet zo goed op zitten letten, zeker niet toen een landelijke wijziging van de omgevingswet het in 2014 makkelijker maakte om zonder de gemeenteraad daarin te kennen wijzigingen op dat beleid mogelijk te maken. ‘Heeft iemand zich in 2014 afgevraagd wat de consequenties van die wijzigingen voor de omgevingswet zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten en studenten? We hebben iets over het hoofd gezien, want dit hebben we niet gewild,’ zei Suzanne Stoop.

Paul Vermast (GroenLinks) stelde zichzelf ook een vraag. ‘Hebben we toen iets niet goed gedaan?’ Hij gaf ook zelf het antwoord: ‘Ja, we hebben toen iets niet goed gedaan…’ Dat kwam hem overigens wel weer op een ontspannen lachsalvo te staan. Want hé, iemand die zichzelf een vraag stelt en ‘, zelf beantwoordt, kennen we dat niet van een zeker iemand die zondag in ‘Zondag met Lubach’ schitterde? En had Paul Vermast via social media niet laten weten daar smakelijk om te hebben moeten lachen? Geheel in stijl: ja, dat heeft Paul Vermast laten weten. Hij had er smakelijk om gelachen.

Weinig te bieden

Het was een klein moment van verlichting in verder een zware zaak. Want het stak de gemeenteraad dat bewoners van De Morinel en omgeving zo massaal op de tribune zaten, terwijl men heb zo weinig te bieden had.

Uitsmijter

Suzanne Stoop had nog wel een uitsmijter. Want de toon van het protest in De Morinel stuit haar soms wel tegen de borst. ‘Ik heb er begrip voor dat mensen zich zorgen maken, maar ik vind het echt een verkeerd beeld als arbeidsmigranten worden afgeschilderd als een stelletje a-sociale, alcohol gebruikende, overlast gevende en roekeloos rijdende mannen. Het zijn hardwerkende mensen en een beetje meer respect en begrip zijn op hun plaats.’