Omwonenden Morinel dienen massaal zienswijzen in tegen huisvesting arbeidsmigranten

Dronten - Een vertegenwoordiging van de Stuurgroep De Morinel/De Oeverloper/De Grutto heeft dinsdag namens de omwonenden 193 zienswijzen ingediend bij de gemeente Dronten tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan De Morinel.

Binnen de wijk is grote onrust ontstaan rondom de mogelijke vergunningverlening. De gemeente heeft daarom de bewoners de mogelijkheid geboden, om zienswijzen in te dienen. De bewoners en de ondernemers hebben op grote schaal gebruik gemaakt van deze gelegenheid.

De stuurgroep heeft de zienswijzen bij de overhandiging aan een vertegenwoordiger van de gemeente mondeling toegelicht en vragen gesteld over de procedure, die nu zal volgen. Daarbij is uitvoerig gesproken over de zorgen die er in de wijk leven.

'We hebben nog een keer duidelijk aangegeven, dat het verlenen van deze vergunning niet past in het beleid, dat  door de gemeente zelf is opgesteld', aldus Leane de Graaf namens de stuurgroep. 'Burgers moeten erop kunnen vertrouwen, dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd'.

De omwonenden roepen het college op, zijn houding in deze zaak te heroverwegen. De Graaf: 'Het is een duidelijk signaal, dat men het belang van een hele wijk en zoveel bewoners niet zomaar ter zijde mag schuiven'.

Gerelateerd nieuws