Politiek praat over arbeidsmigranten Morinel

Dronten – De gemeenteraad gaat binnenkort praten over de plannen van twee Dronter ondernemers om een leegstaand bedrijfsgebouw in de Morinel gereed te maken voor de huisvesting van 45 arbeidsmigranten. Dat gebeurt op verzoek van de ChristenUnie.

Ophef

De plannen roepen veel weerstand op in de buurt, bij omwonenden en bedrijven. Men is bang voor overlast en de veiligheid. Wethouder Nico Verlaan liet de gemeenteraad eerder weten dat als de aanvraag van de ondernemers aan het beleid van de gemeente voldoet, er weinig aan gedaan kan worden. ‘Er kunnen onderwerpen voorkomen waarover je als gemeenteraad zegt “Daar wil ik over meepraten”, maar eind 2014 is de wet verandert, die die zegt gewoon “Gij zult!”.’ Dat betekent dat als de aanvraag aan alle voorwaarden van het beleid voldoet, de gemeente dat niet kan tegenhouden.

Voor ChristenUnie is de ophef in de buurt in  ieder geval reden het er over te hebben. Dat gebeurt waarschijnlijk in de commissievergadering van 14 februari.