CDA Flevoland niet gerust op schaliegasafspraken kabinet

Lelystad - De CDA-fractie in de Provinciale Staten is er niet gerust op dat er in Flevoland in de toekomst niet naar schaliegas wordt geboord.

Het recent verschenen Energierapport van minister Kamp roept alleen maar vragen op, vindt de fractie. 'Het lijkt wel of het schaliegas-spook weer rondwaart in onze provincie'.

Hoewel het kabinet heeft afgesproken dat er de komende jaren geen schaliegas zal worden gewonnen, sluit minister Kamp in zijn Energierapport niet uit dat dit in de toekomst toch gaat gebeuren.

Iets waar het CDA in Flevoland zich zorgen over maakt: 'De minister zegt dat er verschillende redenen kunnen zijn om toch naar schaliegas te kunnen boren', zegt Statenlid Johan van Slooten. 'Als de techniek verbeterd is, maar ook als economische of politieke ontwikkelingen aanleiding geven'.

'Wat ons betreft zet hij hiermee de deur naar schaliegas weer wijd open. Jammer dat het schaliegas-spook weer rondspookt. We zitten in Flevoland echt niet op te wachten op een nieuwe discussie daarover'.

'Provinciale Staten heeft al gezegd dat Flevoland vrij moet blijven van het winnen van schaliegas', vervolgt  Van Slooten. 'De protesten vanuit de bevolking zeggen genoeg. We gaan er van uit dat het college van Gedeputeerde Staten die boodschap zal blijven overbrengen in Den Haag'.

De CDA-fractie stelt de kwestie vanavond aan de orde tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Lees meer in het nieuwsdossier Schaliegas in Noordoostpolder.