Noordoostpolder teleurgesteld over niet uitsluiten schaliegaswinning

Emmeloord - In het maandag verschenen Energierapport sluit minister Kamp de winning van schaliegas niet uit. 'Deze keuze is voor ons onbegrijpelijk', reageert een teleurgestelde wethouder Andries Poppe van Noordoostpolder.

'Dit valt niet uit te leggen'

'Hoe is het mogelijk dat deze minister zo kort na de positieve uitkomst van de Klimaattop in Parijs toch blijft inzetten op deze vervuilende vorm van energiewinning. Dit valt niet uit te leggen aan iedereen die zich net als ons wil inzetten voor duurzame energie', zo zegt wethouder Poppe.

'Onze keus is voor duurzaamheid'

'Wij zetten ons al jarenlang in om duurzame energie te produceren. Sinds dit jaar draaien de windturbines van Windpark Noordoostpolder. Als gemeente willen we zelf bepalen op welke manier we bijdragen aan de nationale energieopgave. Onze keus is voor duurzaamheid. Het is niet te bevatten dat de minister geen luisterend oor heeft voor wat gemeenten zelf willen. De minister wil dit jaar de dialoog aan gaan. Tegelijkertijd houdt hij vast aan proefboringen in 2018. Van een echte dialoog waarbij je luistert naar elkaars argumenten, is dan ook geen sprake', aldus Poppe.

VNG tegen winning schaliegas

Eerder dit jaar spraken de Nederlandse gemeenten zich uit tegen de winning van schaliegas. Zij deden dit naar aanleiding van een door Noordoostpolder en Boxtel ingediende motie op het VNG-congres. Uit deze stemming bleek bij driekwart van de gemeenten een duidelijke weerstand tegen schaliegaswinning. Uit het Energierapport blijkt dat het ministerie van EZ deze uitslag volledig naast zich neer heeft gelegd.

Open perspectief

Poppe: 'Als we dit jaar de energiedialoog gaan voeren dan willen wij dat doen vanuit een open perspectief. Wij gaan niet vooruit lopen op mogelijke proefboringen naar schaliegas. Voor ons is het juist interessant om uit te zoeken hoe we samen met onze inwoners en bedrijven tot een goede overgang kunnen komen naar een duurzaam energie klimaat'.

Bekijk hier het maandag verschenen Energierapport.

Lees meer in het nieuwsdossier Schaliegas in Noordoostpolder.

690