Nieuw Land besteedt aandacht aan actuele overstromingsgevaren

Lelystad - Het symposium over 'Watersnoodrampen van alle tijden' trok vandaag zo'n honderd belangstellenden naar Nieuw Land Erfgoedcentrum. Diverse sprekers vertelden over watersnoodrampen in het verleden en dreigingen in de toekomst.

Watersnoodramp 1916

Het symposium vond plaats ter gelegenheid van de herdenking van de grote watersnoodramp in het Zuiderzeegebied op 13 en 14 januari 1916. Juist deze ramp was de letterlijke druppel die de emmer deed overlopen. In datzelfde jaar werd het wetsvoorstel voor de Zuiderzeewet ingediend door ingenieur Cornelis Lely. De eerste stappen voor het Zuiderzeeproject waren genomen.

Deltacommissaris drs. Wim Kuijken opende het sympisium. Ook sprak onder anderen de dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland, Hetty Klavers. Waterstaatshistoricus van Rijkswaterstaat, Bert Toussaint, sprak over Nederlanders op het wereldtoneel van waterbeheer.

Fototentoonstelling Kadir van Lohuizen

Tijdens het symposium opende Deltacommissaris Kuijken samen met fotograaf Kadir van Loohuizen de fototentoonstelling ‘Where will we go’. Deze tentoonstelling gaat over de humanitaire consequenties van de stijgende zeespiegel. Eerder dit jaar was Van Lohuizen met deze tentoonstelling een van hoofdexposanten van het FotoFestival Naarden.

Lees meer in ons dossier 'Stormvloed 1916'.