Conflict Zuiderzee op Zuid op scherp

Biddinghuizen - De provincie blijft bij haar standpunt dat permanent wonen niet moet worden toegestaan op Zuiderzee op Zuid, het park met dure recreatiewoningen bij het viaduct naar Harderwijk.

De gemeente Dronten wil dat wel toestaan, de provincie is het daar niet mee eens. Ze wil daarvoor zelfs wijziging van het bestemmingsplan via een ‘reactieve aanwijzing’ tegenhouden.

Wethouder Verlaan vindt dit echter een zaak van de gemeente. Hij voelt zich daarin gesteund door de landelijke overheid, die ook heeft gezegd dat het wel of niet toestaan van permanent wonen in recreatiewoningen aan de gemeente moet worden overgetalen.

De provincie is echter bang dat als dit op Zuiderzee op Zuid wordt toegestaan, dat een precedentwerking zal hebben op andere recreatieparken. Ook is men bang dat het recreatiepark dan ook voorzieningen wil, zoals bijvoorbeeld een bus of (de mogelijkheid voor) detailhandel.