Lionsclub schenkt 1.500 euro aan bewoners Talma Hof

Emmeloord - Het nieuwe jaar is goed begonnen voor de bewoners van Talma Hof. Tijdens de nieuwjaarsreceptie bood Hans Roefs namens de Lionsclub Noordoostpolder een cheque ter waarde van 1.500 euro aan.

Het geld komt ten goede aan activiteiten voor de bewoners.

Deze schenking komt goed van pas. Afgelopen najaar is namelijk de werkgroep opgericht die met bewoners reminiscentie als activiteit wil gaan ondernemen. Reminiscentie bestaat uit het bewust ophalen van herinneringen.

Door middel van bijvoorbeeld verschillende materialen, muziek en foto's worden herinneringen gestimuleerd bij betrokkenen en kunnen zij hierover vertellen. Door verhalen over hun leven te vertellen, wordt de betrokkene met dementie zich weer bewust van wie men is, van diens ervaringen en prestaties. Dit heeft veelal een positief effect op de bewoner. De werkgroep wil graag materialen aanschaffen en een ruimte inrichten voor deze activiteit.

Roefs toonde zich enthousiast over dit doel. In zijn toespraak refereerde hij tevens aan het gegeven dat A.S. (Siep) Talma 100 jaar geleden overleed. Talma realiseerde de eerste collectieve oudedagsvoorziening in Nederland: wettelijk recht van 70-jarige arbeiders op een bijdrage voor de oudedag. Uitkering van deze eerste wekelijkse 'ouderdomsrente' van staatswege voor 70-jarige pensioengerechtigden begon op 9 december 1913. Talma beschouwde het als een tijdelijke overgangsregeling (voor minimaal 75 jaar) naar een particuliere pensioenverzekering die zichzelf in stand zou houden. De Ouderdomsrente was de voorloper van de naoorlogse Algemene Ouderdoms Wet. De AOW werd in 1957 ingevoerd door de PvdA-ministers Drees en Suurhoff.

Naast de overhandiging van de cheque, bood Roefs een cadeau aan wat men kan gebruiken tijdens de reminiscentie: het boek ‘Canon de Noordoostpolder’. Een boek over de geschiedenis van de Noordoostpolder.

De nieuwjaarsreceptie werd muzikaal opgeluisterd door ‘De Johanna’s’ uit Nagele. Zij sloten met hun repertoire geheel aan bij het onderwerp reminiscentie. Vele oude bekende liedjes werden gezongen en de bewoners zongen uit volle borst mee.