Huisvesting 300 seizoenswerkers aan Visvijverweg mag van Raad van State

Swifterbant – De bouw van een huisvesting voor arbeidsmigranten in Swifterbant kan doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard.

Eerder nog moest de gemeente aantonen dat de huisvesting voor veelal buitenlandse seizoenwerkers wel nodig was. Bij de Raad van State bestond onduidelijkheid over de noodzaak. Ook wilde de Raad van State meer weten over de ontsluiting van de huisvesting aan de Visvijverweg.

Nu de gemeente dat heeft gedaan, is het hoogste bestuursrechtorgaan van Nederland er van overtuigd dat er behoefte is aan deze huisvesting in Dronten en omgeving. Ook denkt men dat de verkeersintensiteit niet zodanig zal toenemen dat er onaanvaardbare overlast ontstaat voor omwonenden.

Omgevingsvergunning

De initiatiefnemer van de huisvesting kan nu een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voor de bouw van de huisvesting. Er komen maximaal 300 seizoenwerkers te wonen.