Aanvraag arbeidsmigranten Morinel is ingediend

Dronten – De aanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig bedrijfspand aan de Morinel is binnen bij de gemeente. Ondanks groot verzet in de buurt van omwonenden en ondernemers, zetten de ondernemers Daniëls hun plannen door.

De broers willen aan de Morinel 31-33 een huisvesting maken voor 45 arbeidsmigranten. De plannen werden eind november bekend gemaakt. Omwonenden in een kleine straal rond het pand werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar bleek dat er veel weerstand was tegen de plannen. Bewoners voelden zich er ook door overvallen.

Onrust

De zaak leidt ook tot politieke onrust. Wethouder Nico Verlaan liet de gemeenteraad eerder weten dat als de plannen voldoen aan de voorschriften van het gemeentelijk beleid, de gemeente het niet kan tegenhouden. Die voorschriften gaan over 24-uurs toezicht in de huisvesting, het voorkomen van overlast en het voorkomen van parkeerproblemen. Verlaan kon de gemeenteraad echter nog niet zeggen of de aanvraag voldeed aan die voorschriften, omdat er nog geen aanvraag was ingediend.

Twijfel

Toch lieten enkele politieke partijen in de raadsvergadering van 26 november al wel weten mee te willen praten en beslissen over de huisvesting, want ook in de politiek zijn er twijfels of dit een goede locatie is. Onder de twijfelende partijen zitten het CDA en de VVD. Verlaan zei niet te weten of dat mogelijk is. ‘Er kunnen onderwerpen voorkomen waarover je als gemeenteraad zegt “Daar wil ik over meepraten”, maar eind 2014 is de wet verandert, die die zegt gewoon “Gij zult!”.’

Verenigd

Ondernemers en omwonenden die tegen de plannen zijn hebben zich inmiddels verenigd. Zij hebben aangegeven met acties en juridische stappen de huisvestingsplannen te willen dwarsbomen.

630