Nieuw Land houdt symposium over watersnoodrampen

Lelystad - Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad houdt donderdag 14 januari een symposium met als titel ‘Watersnoodrampen van alle tijden’.

Het symposium is ter gelegenheid van de herdenking van de grote watersnoodramp in het Zuiderzeegebied op 13 en 14 januari 1916. Diverse sprekers vertellen over watersnoodrampen in het verleden en dreigingen in de toekomst. Het symposium is in samenwerking met Genootschap Flevo, Waterschap Zuiderzeeland, Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Schade was immens

Op 13 en 14 januari 1916 voltrok zich een grote watersnoodramp in het Zuiderzeegebied. Door het hoge water van de dagen daarvoor en de vernietigende stormvloed in de nacht van 13 op 14 januari was de schade immens groot in deze regio. Juist deze ramp was de letterlijke druppel die de emmer deed overlopen. In datzelfde jaar werd het wetsvoorstel voor de Zuiderzeewet ingediend door Ir. Cornelis Lely. De eerste stappen voor het Zuiderzeeproject waren gezet.

Voldoende voorbereid

Zijn we met de kennis van wat er in het verleden is gebeurd en de ervaringen die we hebben opgedaan voldoende voorbereid op de toekomst? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het symposium ‘Watersnoodrampen van alle tijden’. Deltacommissaris drs. Wim Kuijken opent het symposium. Dijkgraaf Ir. Hetty Klaver van Waterschap Zuiderzeeland zal spreken, evenals Waterstaatshistoricus drs. Bert Toussaint van Rijkswaterstaat. Hij spreekt over Nederlanders op het wereldtoneel van waterbeheer.

Waterveiligheid

Verder komen aan het woord dr. Henk Pruntel, onderzoeker bij Nieuw Land Erfgoedcentrum, emiritus prof.dr.ir. Bart Schultz, professor land and water development UNESCO-IHE, en prof. dr. Ir. Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de Technische Universiteit Delft en wetenschappelijk directeur van HKV Lijn in Water. Filosoof Bram Esser geeft aan het einde van de dag een bespiegeling. Dagvoorzitster is journaliste en auteur Ilse Ruijters. Onderdeel van het symposium is de opening van de fototentoonstelling ‘Where will we go’ van Kadir van Lohuizen. De expositie gaat over de humanitaire consequenties van de stijgende zeespiegel.

Het symposium begint om 10.00 uur. Er zijn kosten aan deelname verbonden, inclusief lunch en nazit. Aanmelden kan via de site van Nieuw Land.

662