ZONL stopt met huishoudelijke hulp na 2016

Steenwijk/Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land stopt na volgend jaar met het aanbieden van huishoudelijke hulp.

De zorggroep legt maandelijks € 50.000 toe en dat is niet meer op te brengen, aldus de organisatie. De grootste aanbieder van zorg in de gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder heeft dit jaar een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd.

Huishoudelijke zorg is dit jaar een algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning geworden, waarvoor een inwoner geen beroep meer kan doen op de Wmo. Gemeenten hebben hieraan een klein Maatwerkdeel gekoppeld, voor inwoners die meer nodig hebben dan een schoon huis, bijvoorbeeld hulp bij het voeren van eigen regie in het huishouden of extra hulp doordat sprake is van een beperking.

Door acties van de vakbonden en kritische vragen van de lokale politiek is de zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) beschikbaar gekomen voor gemeenten. De gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder hebben, in samenwerking met ZONL, eveneens deze extra middelen aangevraagd en ontvangen. 'We hebben met de aanvulling van gemeenten vanuit de HHT voor 2015 en 2016 een zachte landing mogelijk gemaakt voor cliënten in de overgang naar de nieuwe vorm van dienstverlening en voor medewerkers in de begeleiding naar ander werk', zegt Frank Kodden, bestuurder ZONL. Hiervoor is een werkgeversreglement opgesteld tussen ZONL en de gemeenten voor 2015 en 2016.

'De dienst schoonmaakondersteuning, ook met aanvulling vanuit de HHT, lijdt fors verlies. De vraag neemt af en er komt geen nieuw volume bij. Dit betekent dat meer medewerkers ‘op de bank’ komen te zitten omdat er geen werk meer is. Dat accepteren en wachten op een oplossing, is geen gezonde bedrijfsvoering.'

Een plan van aanpak is voorgelegd ter advies aan Ondernemingsraad ZONL en besproken met de vakbonden. Er is reeds een Sociaal Plan voor de betrokken medewerkers met de vakbonden overeengekomen. Ondanks de onlangs bekend geworden mogelijke nieuwe afspraken en mogelijke extra middelen vanuit het Rijk voor gemeenten vanaf 2017, zal ZONL de dienst niet voortzetten.

Opnieuw ontslagprocedure

De wethouders van de drie gemeenten zijn in een brief over dit besluit op de hoogte gebracht. ZONL zal op korte termijn opnieuw een ontslagprocedure moeten opstarten, omdat deze procedure 6 tot 8 maanden in beslag neemt. Ook hierbij is het streven met een actief werk naar werk traject uit te komen op zo min mogelijk gedwongen ontslagen.