Gemeenteraad staat achter besluit Zuiderzee op Zuid

Dronten – Wethouder Nico Verlaan vindt dat het al dan met toestaan van permanent wonen in Zuiderzee op Zuid vooral een zaak is van de gemeente. Hij voelt zich daarin gesteund door de landelijke overheid.

Vandaar dat hij niet van plan is zich neer te leggen bij Provinciale Staten, die het niet eens is met het besluit van Dronten.

Principe

De gemeenteraad heeft eerder ingesteld met het ‘in principe’ toestaan van permanente bewoning in de luxe recreatiewoningen op de grens van Dronten en Harderwijk. Zuiderzee op Zuid kampt met leegstand. Door in de recreatiewoningen in  het duurdere segment permanent wonen toe te staan, kan die leegstand volgens de projectontwikkelaar worden bestreden.

Nadat de gemeenteraad in 2012 instemde met het plan, is de gemeente bezig gegaan met het formele traject. Dat betekende ook overleg met de provincie. Volgens Verlaan ging dat overleg met Gedeputeerde Staten prima, en waren zij het tot drie keer toe in principe wel eens met de Dronter plannen. Provinciale Staten stemde vorig jaar echter tegen. PS is bang dat er een ‘precedentwerking’ van zal uitgaan en meer ontwikkelaars van recreatiewoningen daar de status ‘permanent’ aan willen toevoegen. Bovendien denkt PS dat Zuiderzee op Zuid na het verkrijgen van die status ook voorzieningen wil die er nu niet zijn, zoals bijvoorbeeld detailhandel.

Risico op aanwijzing

Dronten wil toch doorgaan met de plannen. Verlaan voelt zich daarin gesteund door de Rijksoverheid. ‘Die heeft iets belangrijks gezegd, namelijk dat zij haar handen aftrekt van permanent wonen op recreatiepercelen en dat overlaat aan de overheid die daar het beste in kan oordelen, namelijk de gemeente.’ Volgens Verlaan moet de provincie zich hier dus niet mee bemoeien.

Voor de verandering is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente is die nu aan het voorbereiden. Mocht PS de zaak op scherp willen zetten, dan kan men als Dronten doorgaat met de plannen via een ‘reactieve aanwijzing’ het bestemmingsplan tegenhouden en de plannen dwarsbomen. Verlaan is bereid dat risico te nemen.