Nog geen aanvraag voor arbeidsmigranten Morinel

Dronten – 'Eén van de aspecten is netjes omgaan met de omgeving'. Als er gemor klinkt van de tribune, zegt wethouder Nico Verlaan: 'Ik kan me die reactie voorstellen. Ik had het ook liever anders gezien'.

De zaak van de mogelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in een bedrijfspand aan de Morinel houdt ook de politiek bezig. De kwestie kwam donderdagavond aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Toetsen

Wethouder Nico Verlaan zegt dat de gemeente niets anders kan doen dan, als er een aanvraag binnenkomt, deze te toetsen op het huidige beleid. Dat beleid is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. ‘Een officiële aanvraag moet worden getoetst, of er aan alle criteria wordt voldaan.’ Vandaar dat de gemeente in principe niet negatief tegenover de aanvraag staat.

Eén van de criteria is dat er ‘netjes’ moet worden omgegaan met de omgeving, omwonenden en bedrijven. ‘Door bijvoorbeeld een informatie-avond te organiseren.’ Dat is dinsdag wel gebeurd, maar uit de opgetekende reactie van Verlaan valt op te maken dat hij ook zijn twijfels heeft over de manier waarop dat gegaan is.

Meedenken

De gemeenteraad wil graag, gezien de maatschappelijke onrust, meedenken en eventueel –beslissen als er wel een aanvraag wordt gedaan. Verlaan betwijfelt of dat, wettelijk gezien, kan. ‘Er kunnen onderwerpen voorkomen waarover je als gemeenteraad zegt “Daar wil ik over meepraten”, maar eind 2014 is de wet verandert, die die zegt gewoon “Gij zult!”.’ Dat betekent dat als de aanvraag aan alle voorwaarden van het beleid voldoet, de gemeente dat niet kan tegenhouden.

En als ondernemers daar schade van ondervinden of huiseigenaren zich geconfronteerd zien met waardedaling van hun huis, iets wat Verlaan overigens betwijfelt, is daar de wettelijke regeling van planschade voor. En daar draait de gemeente cq. De Drontense gemeenschap niet voor op, dat is volgens Verlaan voor rekening van de ondernemer.

Nog geen aanvraag

Maar zover is het nog niet, want voorlopig is er nog helemaal geen aanvraag ingediend bij de gemeente. ‘Pas als die er is, kunnen we kijken of die voldoet aan de kaders en doelstellingen van het vastgestelde beleid.

VVD en CDA gaven donderdag aan er in ieder geval verder over te willen praten als er wel een aanvraag is. ‘Volgens mij is het niet moeilijk het voor te leggen aan de gemeenteraad als er maatschappelijke reuring is,’ zei Bernd Rosing (VVD).

Nodig

Overigens gaf Verlaan ook aan dat Dronten wel huisvesting nodig heeft voor arbeidsmigranten. ‘Het gaat om huisvesting voor werknemers die we wel heel hard nodig hebben. Vandaar dat er ook de intentie is om daaraan mee te werken.’

Zo staat het ook in de nota ‘Huisvesting arbeidsmigranten Dronten’. ‘Het gaat om een woonfunctie voor een groep mensen die structureel onderdeel uitmaakt van onze samenleving en economie, en dan ook net als ieder ander recht heeft op goede huisvesting.’ Overigens maakt de nota ook al gewag van onrust die zal ontstaan bij plannen in woonwijken. ‘Het Nimby-effect zal groot zijn binnen de bebouwde kom’. Nimby staat voor ‘Not in my backyard’: mensen willen geen huisvesting voor arbeidsmigranten ‘in hun achtertuin’.