Otter duikt op in Oostvaardersplassen

Lelystad - Een otter heeft op eigen kracht de weg naar de Oostvaardersplassen gevonden. Het is voor het eerst dat een otter in dit natuurgebied opduikt. Boswachters van Staatsbosbeheer hebben de otter afgelopen week gefilmd met een cameraval.

Voor de kerst vonden boswachters sporen en uitwerpselen waardoor het vermoeden ontstond dat er een otter zou zitten. Dankzij de camerabeelden is dat vermoeden nu bevestigd. De otter zal zich goed kunnen handhaven in de visrijke wateren van de Oostvaardersplassen. De kans is groot dat deze otter afkomstig is uit de populatie in de Weerribben waar 10 jaar geleden otters uitgezet zijn.

De otter wordt ook wel de koning van het zoetwatermilieu genoemd, omdat hij hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit. Otters voelen zich thuis in de Nederlandse natuurgebieden. Zonder de jarenlange inspanningen om natuurgebieden met elkaar te verbinden had deze otter niet deze weg kunnen afleggen. Het is dus een teken dat de Ecologische Hoofdstructuur werkt en dat het noodzakelijk blijft om daarin te investeren. Jaarlijks zijn veel otters slachtoffer in het verkeer. Dit kan voorkomen worden door verdere verbetering van de verbindingszones. Een groter verspreidingsgebied voor de otter betekent dat de soort grotere overlevingskansen heeft. Dat blijkt ook uit recent onderzoek wat onlangs in opdracht van Staatsbosbeheer is uitgevoerd.

Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de otters in het rivierengebied uitstierven. In de moerasgebieden van Noordwest-Overijssel en Friesland hielden ze het een paar decennia langer vol, maar ook daar redden ze het uiteindelijk niet. Sindsdien zijn waterkwaliteit, natte natuur en de maatschappij een stuk ottervriendelijker geworden, zodat in 2002 weer otters in de Kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland werden geherintroduceerd. Dat verliep succesvol. Nederland herbergt momenteel een populatie otters van ongeveer 60 dieren. Deze leven in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland en verspreid door het land leven een aantal individuele dieren.

Vorige maand werd met een cameraval ook een otter gespot in de buurt van Zeewolde.