Tegengas is afgevaardigd in EU expertgroep schaliegas

Emmeloord - Tegengas is door provincie Flevoland gevraagd te solliciteren naar een vacature voor een expert in de Europese werkgroep Hydrocarbons Bref. Deze adviesgroep adviseert de Europese Commissie over schaliegas.

Dr. Ko Huissteden heeft de aanstelling gekregen. Hij treedt op namens Tegengas en Schaliegasvrij Nederland. Van Huissteden is milieuwetenschapper met geologische achtergrond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was een van de mede-oprichters van Schaliegasvrij Nederland.

'De industrie heeft te veel invloed'

De Europese Commisie ligt onder vuur bij de Ombudsman vanwege de samenstelling van de Europese werkgroep. Deze bestaat voor bijna 70 procent uit schaliegas verwante industrie. Het is voor de samenstelling van de groep beter als de achterban breder is. Nu Tegengas zitting neemt in de adviesgroep, is een bredere groep burgers en bedrijven uit Nederland vertegenwoordigd. Ko van Huissteden heeft de kennis in huis om een constructieve bijdrage te leveren.

Taken Europese werkgroep

De adviesgroep adviseert over nieuw beleid en regels rond schaliegas voor de Europese Unie. Ko van Huissteden is hiervoor een geschikte kandidaat, omdat hij als wetenschapper en geoloog veel kennis en inzicht in de problematiek heeft. Samen met de achterban van het samenwerkingsverband Tegengas kan hij een goede bijdrage leveren.

Tegengas is blij met de vertegenwoordiging. 'Bij de afweging over wel of niet schaliegas kan meer rekening worden gehouden met de veiligheid van inwoners'.

De aanstelling is voor een periode van ruim twee jaar.

Lees meer in het dossier: Schaliegas in Noordoostpolder