Vogelwacht maakt bezwaar tegen 'massaal doodschieten' ganzen

Lelystad - De Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft bezwaar aangetekend tegen het 'ongelimiteerd doodschieten' van grauwe ganzen op agrarische percelen in heel Flevoland.

De vergunning is afgeven aan de Faunabeheereenheid Flevoland, de organisatie van jagers. De provincie had op 4 maart al een vergunning tot 1 november afgegeven, maar heeft deze op 24 september vervangen door een nieuwe.

'Nu mogen de ganzen ruim drie jaar lang massaal doodgeschoten worden, zonder enige limiet, vrijwel zonder voorwaarden en zonder dat daartoe ook maar enige aanleiding is in Flevoland', stelt de Vogelwacht.

'Geen sprake van toenemende schade'

De vergunning is verlengd, omdat het aantal ganzen exponentieel zou toenemen en daarmee de schade die ze op het land veroorzaken aan gewassen. De Vogelwacht bestrijdt dat: 'Het aantal hectare akkers waarop schade is aangericht, is in drie jaar tijd gehalveerd, het aantal schadegevallen in de hele provincie is teruggelopen van 19 naar 9 en afgezien van een uitschieter neemt ook het schadebedrag af. Van exponentiële groei in de provincie is ook al geen sprake. In de Oostvaardersplassen is er zelfs een probleem om het aantal grauwe ganzen op peil te houden. Geen enkele reden dus om nu ongelimiteerd met hagel op ganzen te gaan schieten'.

'Afschot heeft geen enkel effect'

Volgens de Vogelwacht zou uit nationale en internationale onderzoeken blijken dat afschot totaal geen effect heeft. 'Voor iedere dode gans komt een nieuwe terug. Andere gewaskeuze, het onderwerken van oogstresten en het toepassen van moderne en betere verjagingstechnieken zonder afschot hebben bewezen wel effect te hebben, ook in Flevoland. Het is daarom onbegrijpelijk en ook onethisch dat de provincie Flevoland het doodschieten van ganzen met deze ontheffing stimuleert'.

Voldongen feit

De Vogelwacht is ook zeer verbolgen over het feit dat de ontheffing, die jaarlijks loopt van 1 maart tot 1 november, zonder vooraankondiging op 24 september met onmiddellijke ingang is afgegeven. 'Bezwaar maken heeft voor dat jaar dan geen zin meer, omdat de provincie er tenminste zes weken over mag doen om op het bezwaar te reageren. Ondertussen worden de ganzen dan al met duizenden afgeschoten'.

Geen eisen aan de akkerbouwer

Aan de akkerbouwer worden volgens de Vogelwacht 'geen of nauwelijks eisen gesteld' om de ganzen zelf te verjagen. 'Van 1 maart tot 1 juli moeten ze nog één visueel middel (om de 100 meter een lintje) en één akoestisch middel (een keer knallen met een knalapparaat) gebruiken. Dit stelt al niets voor, maar na 1 juli hoeft zelfs dat niet meer. Desondanks krijgen ze de schade vergoed door het Faunafonds. Veel agrariërs kijken, nadat ze het land bewerkt hebben, er een tijd lang niet meer naar om. Zo laten ze gewassen die zeer aantrekkelijk zijn voor ganzen, zoals wortels, onbeheerd achter. Geen wonder dat er dan schade ontstaat. Er zijn daarentegen ook heel goede agrariërs die geen schade claimen, omdat zij zich wel verantwoordelijk voelen voor wat er op hun land gebeurt. Zij verjagen de vogels zonder te schieten en nemen de schade die dan nog ontstaat voor eigen rekening en niet voor rekening van dier en maatschappij'.

Lees hier het complete bezwaarschrift van de Vogelwacht.