Noordersluis nacht dicht voor scheepvaart en wegverkeer

Lelystad - De provincie gaat vannacht tussen 20.00 en 02.00 uur testen uitvoeren op de Noordersluis in Lelystad. Hiervoor is de Houtribweg afgesloten tussen de Visarenddreef en de Knardijk.

De sluis is vanaf 20.00 uur ook gestremd voor de scheepvaart.

Bewoners kunnen de wijk in

Bewoners van Lelystad Haven kunnen de wijk in om naar huis te gaan. De bus en de hulpdiensten kunnen de Noordersluis bij uitzondering passeren. Zij zijn op de hoogte gebracht van de omleiding voor het geval de brug toch in storing gaat tijdens de werkzaamheden.

Omleiding

Omrijden voor gemotoriseerd verkeer gaat via de Knardijk, Buizerdweg, Westerdreef en de Visarenddreef en vice versa. Fietsers kunnen omrijden langs het water: Woonhavenpad, Zuiveringweg en de Houtribweg en omgekeerd.

Op afstand bediend

De Noordersluis vertoonde het afgelopen jaar softwareproblemen, waardoor de brug op onverwachte momenten open bleef staan. Een softwarebedrijf heeft de software nagekeken en extern getest. Hieruit kwam naar voren dat er hiaten zitten in de programmatuur. Deze hiaten worden nu opgelost, waarna de aangepaste software wordt teruggeplaatst en getest.

Programma Groot Onderhoud

De provincie Flevoland is bezig met het voorbereiden van het programma 'Groot Onderhoud Provinciale Sluizen en Beweegbare Bruggen'. Dit programma heeft tot doel het goed laten functioneren van alle bruggen en sluizen op zestien locaties op een uniforme wijze. De verschillende werkzaamheden worden afgestemd, zodat er zo min mogelijk overlast is. Het is een programma van enkele jaren, waarin de Noordersluis in de top drie staat om aan te pakken, omdat dit de verbindingsroute vormt tussen IJsselmeer en Flevoland en de brug een belangrijke verbinding is met de wijk Lelystad Haven.

Oplossen van storingen

Daarnaast heeft de provincie aandacht voor het dagelijks functioneren en het oplossen van storingen, zoals deze die nu worden hersteld in de bedieningssoftware op de Noordersluis. Komende periode worden dan ook diverse werkzaamheden uitgevoerd. Definitieve planningen volgen zodra het werk in zijn geheel is voorbereid.