Illegale schietfuiken aangetroffen op het Ketelmeer

Dronten - Inspecteurs van de Omgevingsdienst OFGV, Sportvisserij Nederland, en de NVWA hebben zondag vijf illegale schietfuiken aangetroffen in het Ketelmeer. In deze fuiken zaten meer dan 100 palingen en circa 60 wolhandkrabben.

Omdat de paling volgens de Flora- en Faunawet een beschermde diersoort is, is het zonder vergunning niet toegestaan deze te vangen of in bezit te hebben.

Verbod op aalvisserij

Tussen 1 september en 1 december geldt jaarlijks een verbod op aalvisserij. Het is verboden te vissen op paling (oftewel aal) of om vistuig voorhanden te hebben waarmee paling gevangen kan worden. Op die manier krijgt volwassen paling de gelegenheid om naar zee te trekken en zich voort te planten.

Dioxinegebied

Het Ketelmeer is aangewezen als dioxinegebied. Dit wil zeggen dat het water hoge concentraties dioxines en Pcb’s bevat. Het eten van paling en wolhandkrab uit dit water kan ernstig gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Het is dan ook wenselijk dat wordt voorkomen dat paling uit het Ketelmeer in de handel wordt gebracht. Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van de paling uit dit water niet voldoet aan de voedselveiligheidsnorm. Het is dan ook voor de beroepsvisserij niet meer toegestaan om paling te vangen op het Ketelmeer.

Onderzoek naar eigenaar

Door de OFGV wordt nader onderzocht wie de eigenaar is van de schietfuiken. De gevangen paling, de wolhandkrab en de verboden vistuigen zijn in beslag genomen. De gevangen paling en wolhandkrab zijn weer terug gezet in het Ketelmeer