Verse sporen wijzen op aanwezigheid otter bij Lelystad

Lelystad - Er scharrelt nog zeker één otter rond in de buurt van Lelystad. Dit blijkt uit verse sporen die rattenvanger Michael Baars van Waterschap Zuiderzeeland vanmorgen aantrof langs de Lage Vaart ter hoogte van de Knarsluis.

Baars trof onder meer afgekloven visresten aan, zoals is te zien op de foto's bij zijn tweet van vanmorgen.

Eerste teken van leven

Het zijn de eerste verse ottersporen die zijn aangetroffen sinds de vondst van een dode otter, die op 21 augustus werd aangetroffen op de Oostvaardersdijk ter hoogte van het Bovenwater in Lelystad. De dode otter was een vrijwel volwassen mannetje in perfecte conditie.

Beschermde diersoort

De otter is een beschermde diersoort. In Flevoland leven enkele exemplaren. De dichtstbijzijnde otterpopulatie zit in de Weerrribben in Overijssel.

Lees hier meer over de otter in Lelystad (PDF-bestand).

Lees ook:

Dode otter was volwasen mannetje in perfecte conditie

Otter duikt op in Oostvaardersplassen