Politieke Unie wil buitenbad Bosbad open houden

Emmeloord - De Politieke Unie wil dat het buitenbad van het Bosbad in Emmeloord open blijft. Daarom heeft de partij dit onderwerp op de agenda gezet van de Ronde Tafelgesprekken, die op maandag 26 oktober plaatsvinden.

Alternatieve buitenzwemlocatie

De gemeente heeft in de afgelopen zomerperiode onderzocht of recreatiegebied Wellerwaard een goede alternatieve buitenzwemlocatie is. De bevindingen van dit onderzoek worden betrokken bij een afweging over de toekomst van het buitenbad van het Bosbad.

'Liever buitenbad dan Wellerwaard'

Niet iedereen is gelukkig met Wellerwaard als enige buitenzwemlocatie in Noordoostpolder, zoals afgelopen zomer al bleek uit een artikel in de Stentor. Daarin gaf een moeder uit Emmeloord aan dat zij haar kinderen liever liet zwemmen in het buitenbad dan in de Wellerwaard.

Bezoekersaantallen

De fractie van de Politieke Unie onderschrijft het belang van het buitenbad en heeft het college in de zomerperiode om de bezoekersaantallen gevraagd. Het college heeft toen aangegeven dat het verstandig was om dit onderwerp door te schuiven naar oktober omdat op dat moment de resultaten van de zomerperiode bekend zijn.

Onrust bevolking wegnemen

De Politieke Unie hoopt dat maandag duidelijk wordt wat de resultaten van de zomerperiode zijn en hoe de toekomst van het buitenbad er uit gaat zien. 'Zodat de onrust onder de bevolking weggenomen kan worden', aldus PU-raadslid Ellen van Elk.

Lees meer in het dossier Wellerwaard.