Canon De Noordoostpolder blijft samenwerken met Emelwerda College

Emmeloord - De Stichting Canon De Noordoostpolder heeft de samenwerkingsovereenkomst het Emelwerda College in Emmeloord verlengd.

Deze samenwerkingsovereenkomst biedt het Emelwerda College de mogelijkheid om excellente VWO leerlingen te stimuleren meer uit hun opleiding te halen.

Emelwerda ‘s plusonderwijs

Aan plusleerlingen van het Emelwerda College en leerlingen die het vak Cambridge Engels volgen is vorig jaar de mogelijkheid geboden om zogenaamde Canonverrekijkers te vertalen naar het Engels. Een Canonverrekijker is een diepgravend verhaal met een bijzonder thema uit de Canon De Noordoostpolder. Dit traject wordt voortgezet.

Voorzitter Hans Roefs van de Stichting: 'De Stichting Canon de Noordoostpolder is buitengewoon trots op de bestaande mooie samenwerking die de mogelijkheid biedt om de Canon de Noordoostpolder te vertalen in het Engels. En dat door vwo-leerlingen uit onze eigen streek. Evenals vorig jaar  zijn wij verheugd dat het Emelwerda College zich aan dit project wederom wil verbinden'.

Succesvol

In groepsverband hebben het afgelopen jaar 10 leerlingen de vertaling op zich genomen van “De Ondergang van de ‘NE 165’: een scheepsramp bij Schokland”; een verrekijker bij canon-venster 3: ‘De Zuiderzee, slagveld en visbun’. Deze verrekijker is oorspronkelijk geschreven door Leo Kaan.  Hiervoor hebben  de leerlingen op de Website van de Canon de Noordoostpolder een eervolle vermelding ontvangen. Tevens heeft het bestuur van de Stichting Canon de Noordoostpolder de leerlingen als dank een lunch aangeboden waarbij nog eens werd teruggeblikt op de opdracht en het resultaat in het bijzonder.

Toekomst

Dat heeft er toe geleid dat onder de  begeleiding van Femmy Gerritzen van het Emelwerda College de vwo-groep ook dit jaar weer een gedeelte van de Canon zal vertalen. Voor het komende jaar zal worden gekeken naar de vertaling van de “Ramen” van de Canon de Noordoostpolder.  Een “raam” is een bespiegeling van een thematische bundeling over een tijdsperiode.

Canon in het Engels

Het is de wens van de Stichting Canon De Noordoostpolder om uiteindelijk de Canon in zijn geheel te vertalen naar het Engels. Vanwege de complexiteit van de 30 Canonvensters, de 7 Canonramen en het groeiende aantal Canonverrekijkers is dat zeker een uitdagende en geen eenvoudige opdracht voor de Stichting, het Emelwerda College en haar leerlingen in het bijzonder.  Als de Canon De Noordoostpolder succesvol vertaald is biedt dit uitstekende mogelijkheden om de Noordoostpolder, met haar korte maar rijke historie ook internationaal te kunnen promoten. Naar verwachting zal het gehele project een aantal jaren in beslag nemen.

De Canon De Noordoostpolder is in 2012 gereedgekomen en in boekvorm (nu tweede druk) verkrijgbaar.