Stadshart kan geen twee jaar meer wachten

Lelystad - Er moet zo snel mogelijke een centrummanager komen, die zich gesteund weet door gemeente, eigenaren van panden en ondernemers. 'En dat moet een zwaargewicht zijn'.

Ondertussen moeten bepaalde delen van het centrum een andere functie krijgen, moet de gemeente aan de slag met meer groen en moet het eerste half uur/veertig minuten parkeren gratis worden.

Paul Tankink, de onafhankelijk adviseur die het centrum van Lelystad heeft onderzocht, gaf dinsdag alvast een kijkje in het rapport dat daar over twee weken van zal verschijnen.

Oplosbaar

Volgens Tankink is het niet te laat. ‘De problemen zijn nu nog oplosbaar Over twee jaar niet meer…’ Tankink heeft de laatste maanden met ondernemers, eigenaren van panden en ambtenaren gesproken en constateert dat er geen regie is in het centrum ‘Iedereen praat over elkaar, maar niet met elkaar.’ Een centrummanager moet daar verandering in brengen. Die centrummanager moet zich ook gaan bezighouden met de gebiedspromotie van het centrum. ‘Dat moet je niet stallen onder de grote paraplu van City Marketing.’

Verandering

De Agorahof en Neringpassage verliezen hun functie als winkelgebied. Volgens Tankink liggen er voor de Agorahof kansen als horecaplein. ‘Het is nu een plein met weinig functie. De komst van een bioscoop biedt ook kansen aan horeca.’ Voor de Neringpassage ziet hij een ‘loketfunctie voor zorg en wonen’ in het verschiet. Ook de winkels op de eerste etage verdiepingen in het centrum moeten naar beneden toe.

Door het aantal vierkante meters winkeloppervlak terug te brengen, wordt het centrum compacter en heeft het zeker overlevingskans. Volgens Tankink is het gebied tussen de Promesse, Hema en het ABC-gebouw het compacte winkelgebied dat het centrum van Lelystad moet vormen.

Sterker worden

Door compacter te worden en andere functies toe te voegen, zoals horeca, wonen en zorg, moet het centrum ook een eigen smoel krijgen, want dat ontbreekt nu. Buurtwinkelcentra in Lelystad hebben dat wel, maar Tankink is er geen voorstander van die door overheidsbeleid te versoberen. ‘Je moet zelf sterker worden, dat doe je niet door anderen zwakker te maken.’

Geen werkgroepen

Tankink waarschuwt voor een ‘werkgroepenstructuur’, waarbij op allerlei gebied werkgroepen dingen gaan verzinnen. ‘Dan heb je na een jaar veel verslagen en zul je zien dat als je die doorleest, er niets van terecht is gekomen.’ Er is nu een initiatiefgroep met twee vertegenwoordigers van eigenaren, ondernemers en gemeente. ‘Die groep moet blijven. En er moet dus een centrummanager komen.’

Parkeren

Voor wat betreft het ‘gratis parkeren’: dat scheelt de gemeente inkomsten en kost dus geld, maar wellicht dat ondernemers daar ook in willen bijdragen. ‘Sommige supermarkten vergoeden nu al de parkeerkosten. Ik kan u vertellen: daar gaan tonnen in om.’

Tot slot heeft Tankink nog een ander advies. ‘Vier de successen uitbundig. Lichtpuntjes moet je uitvergroten.’