Woningbouwlocaties Swifterbant blijven heet hangijzer

Swifterbant - Op twee bijeenkomsten donderdag in Swifterbant, die eigenlijk gingen om het opknappen van het Swifterbos, ging het vooral over de woningbouwplannen. Het ging er heet aan toe.

Lessen geleerd

De discussie lijkt op die van 2004, toen er plannen waren om in het Swifterbos woningen te bouwen en Swifterbant daar tegen te hoop liep. Daaruit zijn lessen geleerd. In mei 2013 besloot de gemeente samen met Dorpsbelangen op zoek te gaan naar nieuwe woningbouwlocaties.

Financiële bezwaren

Een enquête van Dorpsbelangen had twee favoriete locaties opgeleverd: Spelwijk, het oude industrieterrein, en het Rivierduingebied. Aan beide locaties kleven echter financiële bezwaren: Spelwijk is door mogelijke sanering van de grond vrijwel onbetaalbaar en ook Rivierduingebied, waar eerst zeshonderd woningen zouden komen, vergt een flinke investering.

Hazepad en Swifterbos

De locaties die nu worden genoemd, het Hazepad en de volkstuinen bij het Swifterbos, roepen echter ook veel weerstand op. Voor beide locaties zouden er op middellange termijn, tot 2025, honderd woningen gepland zijn. Ondertussen zou dan in het Rivierduingebied geïnvesteerd worden in extra groen, zodat die locatie na 2025 weer in beeld kan komen voor woningbouw.

Op beide locaties zijn nu paardenstallen en volkstuinen. En de gebruikers daarvan zitten er absoluut niet op te wachten te moeten verhuizen, mede omdat dat al een keer eerder gebeurd is.

Er is nog niets besloten

Voorzitter Ap de Boer van Dorpsbelangen benadrukt dat er nog helemaal niets besloten is, het gaat om een ‘woonvisie’. Dat daar met veel emotie op gereageerd wordt, begrijpt hij. ‘Ik wil niets afdoen aan die emotie. Maar het is wel prettig als je in gesprek kunt blijven met elkaar. Dat er bij de mensen op de volkstuinen en de stallenveel zorgen zijn, is logisch. Maar ik ontmoet daar ook positiviteit. Uiteindelijk gaat het wel om het belang van heel Swifterbant.’

Dat belang ligt erin dat het dorp moet groeien om de voorzieningen in het dorp in stand te kunnen houden. ‘De factor ‘tijd’ kan helpen: ik hoop op oprechte inspraak en samenspraak.’

'We willen redelijk en militant zijn'

Dick Zwart van de actiegroep ‘Red het Swifterbos’ blijft zich verzetten tegen de voorgestelde locaties. ‘We willen redelijk en militant zijn.’ Zwart vindt dat je de gebruikers van de volkstuinen en de stallen niet zomaar weg kunt jagen. ‘Mijn dochter heeft daar zelf een stal. Op van de gemeente gepachte grond. Maar ze heeft daar wel veel geld in geïnvesteerd. En de stallen hebben al eens moeten verhuizen, uit de Bloemenwijk.’

‘De eerdere enquête heeft laten zien dat Swifterbant een voorkeur heeft voor woningbouw in de Spelwijk en het  Rivierduingebied. Dat kun je dan toch niet zomaar opzij schuiven?’

Vlag dekt lading niet helemaal

De bezwaren van de actiegroep richten zich op de woningbouw op het gebied van de stallen en de volkstuinen. Maar waarom heet de groep dan ‘Red het Swifterbos’? ‘Ja, die vlag dekt de lading niet helemaal. Maar we hebben er ‘Red de volkstuinen, red de stallen’ aan toegevoegd. De naam is meer gekozen vanwege de geschiedenis, toen in 2004 het hele dorp in opstand kwam toen er plannen waren et bouwen in het bos.’  Ook al zijn die plannen er nu niet, Zwart is wel bang voor een olievlekeffect. ‘Want als er dan eenmaal aan de rand van het bos gebouwd is, is het een kleine stap na 2025 ook maar verder te gaan in  het bos,’ vreest hij.

Lees ook: Woningbouw zorgt voor tweespalt in Swifterbant en Meer groen en groei in Swifterbant