Partij voor de Dieren: 'Regels ganzenjacht onterecht versoepeld'

Lelystad - De provincie Flevoland wil vier keer zoveel jagers inzetten in de jacht op ganzen. De Partij voor de Dieren (PvdD) vraagt de ontheffing in te trekken, omdat deze onterecht is verleend.

Meer jagers in groter gebied

In de ontheffing staat onder andere dat er met meer jagers in een groter gebied mag worden gejaagd. Zo moest vorig jaar nog eerst geprobeerd worden ganzen te verschrikken, bijvoorbeeld met lawaai, vlaggen, ballonnen of vogelverschrikkers. Als dit onvoldoende hielp, mochten de dieren worden verjaagd door enkele ganzen af te schieten. Hiervoor verleende de provincie enkel een ontheffing voor de jacht op percelen van boeren waar schade was aangericht.

Jagen in de rui

'In de nieuwe ontheffing mogen er in een deel van de zomer en herfst in de gehele provincie ganzen worden afgeschoten met ploegen van zestien jagers tegelijk, zonder dat eerst geprobeerd hoeft te worden ze te verschrikken', licht PvdD-Statenlid Leonie Vestering de versoepeling van de regels toe. 'Dit mag ook tijdens de rui, wanneer de dieren niet kunnen vliegen, en na de oogst wanneer de velden kaal zijn. Zinloos en wreed', volgens Vestering.

'Omstreden lokmiddelen'

'In de nieuwe ontheffing geeft de provincie jagers zelfs toestemming om omstreden lokmiddelen te gebruiken. Hierbij worden ganzen gelokt om er vervolgens zoveel mogelijk af te schieten'.

'Het inzetten van een zwaar middel als het doden van honderden dieren is niet te verantwoorden', vindt Vestering, die schriftelijke vragen indiende over de verleende ontheffing. 'Onderzoek geeft aan dat er geen direct verband is tussen de grootte van een populatie en het schadebedrag. De ontheffing is dan ook niet te rechtvaardigen'.

'Te weinig ganzen in Oostvaardersplassen'

Ook maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over het aantal ganzen in de Oostvaardersplassen. Vestering: 'Daar zijn juist nog te weinig grauwe ganzen en het provinciaal beleid geeft niet veel hoop dat deze aantallen omhoog zullen gaan'.

Lees ook: 'Ganzen groeiend probleem voor boeren in Flevoland' en Ganzen richten ravage aan op akker Lelystadse boer