Tegengas en LTO gaan naar Den Haag

Emmeloord - Actiegroep Tegengas en LTO Noord afdeling Noordoostpolder gaan vandaag naar Den Haag om Tweede Kamerleden over te halen om schaliegas uit het energierapport te halen.

Tegengas en LTO bezoeken in Den Haag vijf Tweede Kamerleden: André Bosman (VVD), Jan Vos (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Carla Dik-Faber (CU) en Reinette Klever (PVV).

'Meer mogelijk op duurzaam gebied'

'Er is veel meer mogelijk op duurzaam gebied', stellen de tegenstanders van schaliegas. Minister Henk Kamp wil nog steeds naar schaliegas boren en eind dit jaar schaliegas als optie in het Energierapport opnemen.

Commerciële boringen liggen vijf jaar stil

In juni heeft minister Kamp de commerciële boringen naar schaliegas voor vijf jaar stil gelegd. Dit besluit baseerde de minister op het MER-rapport en de Verkenning maatschappelijke effecten. De MER meldt dat schaliegasboringen nog niet schoon en veilig kunnen. Toch bestaat de kans dat Kamp schaliegas als optie in het energierapport zet.

Waardevermindering woningen en landbouwgrond

De LTO blijft nadrukkelijk wijzen op de gevaren van vervuiling van drinkwater en grondwater. Zonder schoon water geen goede landbouwproducten. De Verkenning maatschappelijke effecten benoemt dat er binnen een straal van 1000 meter rond een boorlocatie sprake kan zijn van een waardevermindering van woningen en landbouwgrond.

Bij de verwachte veertig boorlocaties zal de hele Noordoostpolder last krijgen van waardevermindering, oplopend tot 460 miljoen euro.

Lees meer in het dossier: Schaliegas in Noordoostpolder