Geen apart fietspad langs Educalaan

Dronten – Er komt geen vrijliggend fietspad langs de Educalaan in Dronten. De wens de verkeersveiligheid daar te verbeteren leidt wel tot twee andere aanpassingen, maar een apart fietspad is niet nodig.

De gemeenteraad werd in februari toegesproken door een bezorgde vader. Gert Talens duidde de situatie waarin fietsers op de Educalaan regelmatig verkeren: fietsers en auto’s dwars door elkaar. De daar aanwezige sportclubs en het zwembad zorgen op gezette tijden voor een enorme drukte, een drukte waarbij de fietsers in de knel komen. Hij vroeg de gemeenteraad maatregelen te nemen.

Onderzoek

De gemeenteraad besloot toen tot een onderzoek. Dat onderzoek toont aan dat er weliswaar sprake is van een onveilig gevoel, maar dat het aantal ongelukken op de Educalaan geen aanleiding geeft tot dat gevoel. De politie vindt het ook niet nodig een apart fietspad aan te leggen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek worden de gemeenteraad daarom twee andere voorstellen gedaan: fietsdoorsteken vanaf het fietspad langs De West naar de tennis/atletiekvereniging en vanaf de Watersportkade naar de hockeyvereniging.

Eigen kroost

De gemeenteraad is gecharmeerd van die oplossingen. Niet alleen is het veel goedkoper dan een apart fietspad, deze maatregelen kosten 60.000 euro in plaats van 225.000 euro voor een apart fietspad of 100.000 euro voor fietsstroken, het is ook een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid in het gebied.

Want waar er sprake is van onveiligheid, wordt die wel veroorzaakt door de automobilist. ‘Vandaar ook een oproep voor de inwoners: hou rekening met kinderen op de fiets,’ zei Suzanne Stoop (PvdA) donderdag. Want dat is het wrange aan de situatie: waar met name jeugdige fietsers zich onveilig voelen, wordt dat veelal veroorzaakt door papa’s en mama’s die hun kinderen met de auto naar de sportvereniging of het zwembad brengen. ‘Het is wrang als die geen rekening houden met hun eigen kroost,’ vond Jan den Boer (SP).

Cynisch

Paul Vermast (GroenLinks) vond het nog wel wat cynisch om het feit dat er weinig ongelukken gebeuren aan te voeren als reden om geen apart fietspad aan te leggen. ‘Dat is wel het meest cynische argument. Dan dringt de vraag zich op of er eerst een ernstig ongeluk moet gebeuren?’ Maar ook hij vindt het voorstel van de afslagen een aanzienlijke verbetering.

Laatste poging

Voor de beraadslaging deed Gert Talens nog een laatste poging de gemeenteraad toch op andere gedachten te brengen. Voor elk argument om geen apart fietspad aan te leggen is er ook een argument om het wel te doen, was zijn betoog, waarna hij die één voor één langsging. Allemaal, behalve het argument van de financiën. ‘Daar kan ik niets tegenin brengen. Dat is uw keus.’ Maar ook Talens ziet wel de verbetering die het huidige voorstel in zich draagt.

Talens had trouwens zijn zoon meegenomen naar de gemeenteraadsvergadering. ‘Niet om u onder druk te zetten, maar omdat hij zeer geïnteresseerd is in politiek.’ Toen het agendapunt van de Educalaan van achteraan de agenda naar voren werd verplaatst, was dat nog wel wat slecht  nieuws voor de jonge Talens. ‘Misschien dat-ie nu baalt, want nu moet hij toch eerder naar bed…’

 

De gemeenteraad neemt over twee weken een definitieve beslissing over het voorstel, maar een apart fietspad zit er niet in