Moeizaam besluit voor enquête over Plein De Rede

Dronten – De gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met een enquête onder de inwoners naar wat zij vinden dat er met het Plein De Rede moet gebeuren. Opvallend is wel dat een aantal partijen die eerder om zo’n enquête vroegen, nu tegenstemden.

Eerder was raadsbreed juist afgedwongen dat er een enquête zou komen. Nadat een bureau drie plannen voor het plein heeft gemaakt, die allemaal de 500.000 euro die ervoor gereserveerd is qua budget ruim tot zeer ruim overschrijden, wilde de politiek wel eens weten wat de inwoners van Dronten er van vinden.

Drontenaar

Naar dat laatste heeft nieuwssite en maandblad ‘De Drontenaar’ onderzoek gedaan. Via haar site hebben een kleine 500 mensen hun mening gegeven. Voor het college van burgemeester en wethouders was dat voldoende. ‘Dit geeft een heel goed beeld van hoe de Drontenaren denken over hoe het plein ingericht moet worden. Als we dat zouden zien als richtinggevend, zouden we daar gebruik van kunnen maken. Dan kunnen we ook doorpakken en tempo maken met de realisering. Maar het is ook prima om te zeggen “Loop de koninklijke weg en hou een onafhankelijk onderzoek”. Wij hebben een lichte voorkeur om nu door te pakken, maar het is aan u.’ hield wethouder Dirk Minne Vis de gemeenteraad voor.

Koninklijk

Die koos dus voor de koninklijke weg. Want ofschoon er zeer veel waardering was voor het initiatief van De Drontenaar en de uitkomsten met veel belangstelling waren gelezen, vroegen veel partijen zich toch af of die enquête representatief is.

Toch waren er ook een aantal partijen die bij nader inzien helemaal geen enquête wilden. De eerste pleitbezorger voor een enquête, de PvdA, was één van hen. ‘Gemeenteraad en college verdienen een dikke onvoldoende,’ zei Suzanne Stoop. ‘Inclusief onze fractie,’ voegde ze er later aan toe. ‘Dit hele dossier is een soap geworden. Een jaar geleden hebben we 500.000 euro gereserveerd. Voor het hele centrum. Vervolgens worden er delen van het centrumplan uitgehaald. Uiteindelijk blijkt al het geld nodig voor alleen het plein. Vervolgens huren we met z’n alleen een bureau in om een plan te maken. Maar je geeft zo’n bureau toch kaders mee? Het mag niet duurder worden dan vijf ton! Hoe haal je het dan in je hoofd om drie pleinen voor te leggen, waar de goedkoopste optie al vier ton duurder is dan het maximale budget?’ Dat er later alsnog een plan met een poein van 500.000 euro uit de hoge hoed werd getoverd, maakte alles er volgens haar niet beter op.

Andere tijden

Stoop kan het niet over haar hart verkrijgen om nu vijf ton uit te geven aan het plein. ‘We leven nu in een andere tijd. Ik kan dit niet verantwoorden.’

En, enquête of niet, ook andere partijen gaven al aan wat ze met het plein willen. ‘Als u wil doorpakken, kies dan gewoon de nuloptie: niets doen,’ zei Foeke Bongers (D66) tegen de wethouder. Ook de SP ziet geen noodzaak tot ingrepen. ‘Het is een plein dat hoort bij Flevoland: groot, weids, een betere uitdrukking van de polder vind je niet,’ vindt Jan den Boer. ChristenUnie vond dat de enquête van De Drontenaar genoeg inzicht heeft gegeven. ‘Er zijn horecaondernemers die wat willen beginnen aan het plein, er is een nieuw terras dat goed bezocht wordt. We worden ingehaald door een samenleving die zegt “We weten zelf wel wat we willen”,’ zei Jaap Oosterveld.

Inspreker

Dat pleidooi sloot weer aan bij een inspreker aan het begin van de vergadering: Richard Onderberg, voorzitter van de stichting ProDronten, organisator van de Meerpaaldagen. ‘Als men zou stellen dat er op ons plein nooit iets gebeurt en het min of meer een saaie boel is, dan zou ik de aandacht willen vestigen op 49 weekmarkten, 8 kofferbakmartkten, de taptoe, Koningsdag, twee weken kermis elk jaar, één week voor de Meerpaaldagen, de Avondvierdaagse, de Week van de Kunst, sportieve evenementen…. Ik kom al gauw richting honderd dagen per jaar en dan heb ik vast nog wat activiteiten vergeten of organisatoren tekort gedaan. Wij geven de voorkeur aan de nuloptie en afzien van een nieuwe enquête, danwel minimale aanpassingen aan het plein. Het plein is naar onze mening prima zo.’

Kappen

GroenLinks had weer een hele andere reden om tegen een enquête te zijn. ‘’We willen van tevoren weten wat je met de uitslagen gaat doen,’ zei Paul Vermast. Daar had wethouder Vis wel een antwoord op: ‘Die nemen we mee in een nieuw voorstel, dat we voorleggen aan de gemeenteraad.’ Voor Vermast was dat niet voldoende. Hij pleitte ervoor de hele procedure stop te zetten en eerst weer eens te gaan praten over en totaalplan voor het centrum.  

Dat voorstel haalde het niet. De steun van de ChristenUnie, D66 en PvdA was onvoldoende voor een raadsmeerderheid.

Therapie

De moeizame discussie om tot het besluit van een enquête te komen deed Foeke Bongers (D66) verzuchten: ‘Ik vraag me werkelijk af wat we hier aan het doen zijn. We zijn bezig met een soort relatietherapie tussen college, raad en bevolking. Misschien moeten we met z’n allen in relatietherapie.’ Dat voorstel is voorlopig ook nog niet aangenomen, al gaf Suzanne Stoop aan daar wel open voor te staan.

Lees meer in ons nieuwsdossier Redeplein.