Gemeente zet zoektocht 30 sociale huurwoningen in MFG Swifterbant voort

Swifterbant - Het college van de gemeente Dronten heeft besloten op zoek te gaan naar een andere opdrachtgever/exploitant/eigenaar voor de beoogde dertig sociale huurwoningen met een zorgcomponent binnen MFG Swifterbant.

OFW heeft aangegeven op dit moment geen mogelijkheden te zien om dertig sociale huurwoningen te kunnen realiseren. MFG Swifterbant heeft als doel een unieke woonomgeving te creëren waar wonen, zorg en welzijn met elkaar verweven zijn en waar het voor de zorgbehoevende inwoner van Swifterbant allemaal onder één dak te vinden is.

Belangrijke stappen

Hiertoe hebben Stichting De Oeverwal en de gemeente voor de zomer belangrijke stappen gezet. Het college is akkoord gegaan met het door de stichting opgestelde businessplan en de daar onderliggende exploitatieopzet. Wethouder Van Bergen: 'Bij dit besluit heeft het college een belangrijke inspanningsverplichting op zich genomen om een opdrachtgever/exploitant/eigenaar te vinden voor de beoogde dertig sociale huurwoningen met een zorgcomponent. Pas als die nieuwe partij in beeld is, kan het ontwerpproces en de realisatie ervan van start.'

Geen mogelijkheden

OFW ziet op dit moment geen mogelijkheden om dertig sociale huurwoningen te realiseren. Daarom heeft het college besloten op zoek te gaan naar een opdrachtgever/exploitant/eigenaar die dit mogelijk wel kan. Hiermee wordt een stap verder gezet richting de ontwikkeling van het MFG. ‘We hebben er het volste vertrouwen er in dat we die partij(en) gaan vinden,’ voegt Van Bergen nog toe.