Talma Haven en ZONL bekrachtigen gedeelde ambitie

Urk - Talma Haven Urk en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) gaan intensiever samenwerken. Dinsdagmiddag ondertekenden de bestuurders van beide partijen een intentieverklaring om de samenwerking te bekrachtigen.

Zorgcentrum Talma Haven en ZONL zijn twee zelfstandige organisaties die al vaker samenwerken. Nu willen ze die samenwerking intensiveren. Dat heeft onder meer te maken met de hervormingen in de zorg. Daardoor zijn er andere doelgroepen en andere financieringsstromen gekomen, zegt een woordvoerder van ZONL. ‘De besturen van Talma Haven en de Zorggroep hebben een gedeelde ambitie om ervoor te zorgen dat de hele keten van zorg goed op elkaar aansluit en om goede zorg te blijven bieden. We gaan dat samen doen: we delen samen de verantwoordelijkheid en we dragen samen zorg voor de financiën. Dat is nu officieel vastgelegd in de intentieverklaring.’

ZONL zit met een afdeling - ‘t Kompas - in Talma Haven en ook in het Ankerlicht heeft ZONL een afdeling. ‘Onze organisaties zijn al erg verweven. Nu gaan we de gedeelde ambitie ‘finetunen’, zodat er een visie op ontstaat,’ legt de zegsvrouw uit.

In eerste instantie richt de intensievere samenwerking zich op het terrein van langdurige zorg voor de kwetsbare doelgroepen op Urk. Dat houdt volgens de woordvoerder in dat er eerst wordt gefocust op de meest zware zorg, zoals verpleeghuiszorg en mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben. Beide partijen sluiten overigens niet uit dat de samenwerking in de toekomst verder wordt uitgebreid ten behoeve van andere zorgdoelgroepen.

‘De samenwerking is al nauw, de kwaliteit van zorg die we samen bieden, is al heel goed. Maar om het te continueren, zodat je ook voor de volgende generaties er bent zoals je er altijd bent geweest, daar moeten we nu voor aan de slag.’