Neerslagtekort in Flevoland fors gedaald

Lelystad - In het afgelopen weekend is in Flevoland veel neerslag gevallen. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gemiddeld 35 mm neerslag en in de Noordoostpolder 45 mm. Hierdoor is het neerslagtekort fors gedaald.

Dit meldt Waterschap Zuiderzeeland.

Bemaling

Sinds vrijdag bemaalt het waterschap continu. In de Noordoostpolder draaien alle gemalen; gemaal Buma bij Lemmer, gemaal Vissering bij Urk en gemaal Smeenge bij Kraggenburg. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland draaien drie van de vier gemalen. Namelijk de gemalen Colijn, Lovink en de Blocq van Kuffeler. Het waterschap is alert en blijft bemalen zolang dit nodig is. 

Daling neerslagtekort

In de afgelopen maanden is het erg droog geweest. De droge grond en de gewassen op het land nemen veel regenwater op. Sinds vrijdag is het neerslagtekort met meer dan 40 mm gedaald, waarvan 30 mm alleen al op zondag. Op dit moment is het neerslagtekort 149,4 mm in Lelystad en 131,5 in Marknesse.

Waterkwaliteit

Op het gebied van waterkwaliteit, zoals blauwalg of botulisme, zijn er geen grote problemen geconstateerd. Wel is er een aantal blauwalgmeldingen, namelijk in de watergangen rond speeleiland De Gilden in Dronten en op enkele zwemlocaties.