Ganzen richten ravage aan op akker Lelystadse boer

Lelystad - Overzomerende ganzen hebben bij biologische akkerbouwer Jaco Burgers uit Lelystad een ravage aangericht in een perceel van 18 hectare peen in Almere.

De ganzen hebben 95 procent kaalgevreten. De schade is inmiddels getaxeerd op 165.000 euro. Dit meldt vakblad Nieuwe Oogst op haar website.

Burgers constateert dat tegen zo veel ganzen - hij schat zo’n duizend in getal - geen kruid is gewassen. ‘Ze vreten alles op, tot kort op de stokjes van de vlaggen.’

Of Burgers alle schade krijgt vergoed is de vraag. Het landelijke schadeplafond door overzomerende ganzen is 2 miljoen euro.