Herstel kademuur in Blokzijl

Blokzijl - Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland wil een deel van de kademuur in de havenkolk van Blokzijl renoveren.

In de programmabegroting 2015-2018 is met deze werkzaamheden al rekening gehouden. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt nog dit jaar met de renovatie begonnen.

Damwand plaatsen

Een deel van de kademuur is aan renovatie toe. Wethouder Jacques Wagteveld: ‘Over een lengte van 25 meter willen we de bestaande kademuur stabiliseren. Dat doen we door het plaatsen van een damwand. Belangrijk daarbij is, dat de monumentale uitstraling behouden blijft. Daarom wordt de damwand voorzien van metselwerk.’ Ook in de nieuwe situatie krijgt de kademuur – net als nu het geval is – een steiger.

Nog dit jaar beginnen met de werkzaamheden

Het college vraagt de gemeenteraad om de middelen, die opgenomen zijn in de programmabegroting 2015-2018, vrij te geven. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt nog dit jaar met de  werkzaamheden begonnen.