Suydersee krijgt Ondernemersfonds voor evenementen en marketing

Dronten – Het winkelcentrum Suydersee krijgt een Ondernemersfonds. Daarvoor wordt een nieuwe belasting in het leven geroepen, de reclamebelasting.

 Met de 200.000 euro aan opbrengsten van die belasting jaarlijks kan het fonds, een stichting, evenementen organiseren en de marketing van het centrum eenduidig aanpakken. Uiteindelijk moet dat de levendigheid bevorderen en de leegstand van winkels tegengaan.

Draagvlak

De gemeenteraad heeft donderdag in meerderheid ingestemd met het voorstel. Daar ging wel enige discussie aan vooraf. Veel van die discussie ging over het draagvlak voor dit plan: willen de winkeliers dit nu wel of niet?

Wethouder Dirk Minne Vis is er van overtuigd dat een meerderheid van de winkeliers het wil. De ondernemersvereniging van het winkelcentrum is zelf met het idee gekomen en op verschillende informatieavonden was er veel bijstand voor het plan en weinig kritiek te horen. Vis schat dat van de 110 ondernemers in Suydersee maximaal tien de nieuwe belasting niet zouden willen.

Freeriders

Dat de winkeliersvereniging er vierkant achter staat, zegt echter niet alles, vindt de politiek. Ten slotte is niet iedere ondernemer lid van die vereniging: zo’n 70 procent van de ondernemers in het centrum is lid. Maar voor Vis ligt daarin ook juist een reden een fonds op te richten dat bekostigd wordt uit een belasting die iedereen moet betalen. ‘Nu zijn er nog ondernemers die wel profiteren van evenementen in het centrum, maar daar niet aan meebetalen. Die freeriders dragen straks ook bij.’

Niet-lidzetel

Voor de gemeenteraad is het echter wel belangrijk dat ook de winkeliers die, om wat voor reden dan ook, geen lid zijn van de winkeliersvereniging, wel een stem hebben in het bestuur van het Ondernemersfonds. Daarom dienden het CDA, de VVD en Leefbaar Dronten een voorstel in, dat garandeert dat het bestuur van de stichting, dat uit minstens vijf mensen zal bestaan, ook een zetel beschikbaar heeft voor ‘een reclamebelastingplichtige die geen lid is van de Winkeliersvereniging Suydersee’. ‘Die is beschikbaar voor hen, maar het is natuurlijk niet zo dat die ingevuld moet worden,’ legde Bernd Rosing (VVD) uit: als de niet-leden niet iemand willen afvaardigen in het bestuur van de stichting, is dat hun keuze.

De collegepartijen hebben ook laten vastleggen dat de stichting van het fonds een onafhankelijke voorzitter moet krijgen en dat de profielschets voor die voorzitter voor 1 september bij de gemeente moet liggen.

Gele eend

Toch blijven er twijfels over het draagvlak, vooral ook omdat de politiek de laatste tijd aardig wat geluiden heeft gehoord van ondernemers die het er niet mee eens zijn. Zo tekende Annemiek van der Meulen (PvdA) een klacht op uit de mond van een ondernemer: “Wat heb ik er aan als er een gele eend in het winkelcentrum bloemen staat uit te delen? Ik organiseer liever een actie in mijn eigen winkel”. 

‘We begrijpen de weerstand van die ondernemers wel, maar we dienen ook te kijken naar het algemeen belang: een aantrekkelijk winkelcentrum,’ vindt Cees Hermus (Leefbaar Dronten). En: ‘Niets doen is geen optie’. De belasting stelt de ondernemers in ieder geval in staat het centrum aantrekkelijker te maken. ‘De prikkels moeten de ondernemers zelf creëren. We hebben de afgelopen tijd boeiende brieven gekregen van XL De Ateliers en de Pruimenpot, maar dat is geen gemeentelijk beleid. Maar ik wil het bestuur van de stichting wel vragen de plannen van XL en de Pruimenpot mee te nemen,’ vindt Siert Jan Lap (CDA).

Nieuwe belasting

En dan zijn er ook nog partijen die tegen nieuwe belastingen zijn. ‘Wij blijven van mening dat we een extra belasting niet zien zitten,’ zei Foeke Bongers (D66). De VVD worstelde daar ook mee. ‘We willen in zijn algemeenheid niet dat er een extra belasting wordt geheven. Maar als de beoogde belastingplichtigen ons erom vragen...’ Dat gaf voor Bernd Rosing de doorslag er wel mee in te stemmen.

Verbinding

Uiteindelijk hoopt de politiek wel dat het Ondernemersfonds zal leiden tot verbinding tussen alle ondernemers. ‘Eenheid in verscheidenheid’,  noemt Cees Hermus dat.

Geen uitstel

D66 trachtte nog af te dwingen dat er eerst nog verder onderzoek plaatsvindt naar het draagvlak voor het fonds. Maar dat zag wethouder Vis niet zitten. ‘We hebben inspraak gehad en dan moet je een besluit nemen. Je moet op een gegeven moment aan de slag. Je moet bovendien niet het goede uitstellen in de hoop met nog iets beters te komen.’ Vis hoopt dat het fonds een ‘groeidiamant’ zal blijken te zijn, die niet alleen zorg voor een enerverend winkelcentrum met minder of geen leegstand, maar ook tot grote tevredenheid onder de ondernemers en het winkelend publiek. De stichting zal jaarlijks een activiteitenplan opstellen. ‘En dan gaat het niet alleen om een gele eend, maar ook om nuttige dingen,’ besloot Paul Vermast (GroenLinks).

SP, PvdA en D66 stemden tegen het voorstel, maar een overgrote meerderheid van de gemeenteraad stemde er dus mee in.

Lees ook: Vragen over draagvlak voor Ondernemersfonds