Kadernota levert veel initiatieven op

Dronten – Bij de milieustraat in Dronten komt mogelijk een container voor snoeiafval van de taxushaag. Dat wordt gebruikt om medicijnen tegen kanker mee te maken.

Het initiatief om zo’n bak te plaatsen is afkomstig van de ChristenUnie en D66. Het voorstel kwam donderdag aan de orde tijdens de behandeling van de ‘Kadernota’, waarmee de richting voor het gemeentelijk beleid voor de komende jaren wordt aangegeven.

Ervaring

Het was zo’n voorstel waar je met goed fatsoen niet tegen kunt zijn, vond ook wethouder Ton van Amerongen. Hij zegde dan ook toe te onderzoeken hoe het plan het beste kan worden uitgevoerd en hoeveel het eventueel kost. Dat was voor de twee partijen van wie het voorstel afkomstig was genoeg. Hun voorstel werd niet ter stemming ingebracht. Overigens zijn er veel gemeenten waar het taxussnoeiafval apart wordt ingezameld. Onder andere Lelystad ging Dronten voor.

Meer acquisitie

Tijdens de behandeling donderdag werden er nog een aantal nieuwe voorstellen gehonoreerd door de gemeenteraad. Zo stelde Leefbaar Dronten voor, ondersteund door een aantal andere partijen, een ‘extra inzet te plegen op het gebied van acquisitie en het werven van nieuwe bedrijven die zich in Dronten willen vestigen’.

Verder gaat de gemeenteraad zich de komende tijd ook buigen met de afspraken met de afdeling Welzijn van De Meerpaal, om die tegen het licht te houden en waar nodig te actualiseren.

Zonnepanelen

Er werden donderdag meer concrete voorstellen behandeld. Dat gebeurde in zogenaamde moties, waarmee verschillende partijen probeerden een eigen richting te geven aan het gemeentelijk beleid. Zo stelden GroenLinks en Leefbaar Dronten voor zonnepanelen te plaatsen op nog onbebouwde bedrijfsterreinen. Wethouder Ton van Amerongen gaf aan daarmee al bezig te zijn, met een onderzoek naar het plaatsen van panelen op de ‘Poort van Dronten’. Voor beide partijen was dat op dit moment voldoende.

Waaks, maar geen korting

Verder wilde de ChristenUnie dat hondenbezitters die meedoen aan het project ‘Waaks!’ korting krijgen op de hondenbelasting. In dat project wordt hondenbezitters gevraagd op te letten op vreemde zaken in de buurt als ze de hond uitlaten en bij onraad de politie te bellen. Op het eerste ook een aardig idee om hen te belonen, maar toch zag Van Amerongen er niets in. Ten eerste vroeg hij zich af of dat wettelijk wel mogelijk is. Ten tweede is meedoen niet meer dan je inschrijven voor het project. ‘Wij kunnen niet controleren dat mensen daadwerkelijk waaks zijn.’ Het project zou bij deze maatregelen opeens wel eens veel meer deelnemers kunnen krijgen, die vooral uit zijn op korting op de hondenbelasting. ‘Bovendien wordt het zo erg lucratief om je na aanmelding net meer af te melden.’ De ChristenUnie gaf daarop aan voor ‘een denkrichting’ te hebben willen aangeven en trok het voorstel in.

Dronterland

Een voorstel van GroenLinks om de site ‘Dronterland’ op te heffen heeft haalde het niet. Dronten heeft genoeg aan één website, Dronten.nl, vindt Paul Vermast. De gemeenteraad is dat niet met hem eens, al heeft ook het CDA vraagtekens over het in de lucht houden van ‘twee merken’. Maar opheffen gaat die partij te ver. Men wil eerst een gemeentelijk communicatieplan zien. Bovendien wordt de site voor het grootste gedeelte niet gevuld door de gemeente, maar door externe partijen.

Energieopslag

Een voorstel dat het wel haalde is dat Dronten gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor ‘kleinschalige energieopslag’. Dat zal worden meegenomen in een nota over duurzaamheid, die later dit jaar verschijnt. Dat gebeurt op voorstel van GroenLinks, die hier donderdag voor pleitte. Bijvoorbeeld de opbrengsten uit zonne-energie kunnen zo worden opgeslagen.

Blij met Van Wijnen

Verder bleek dat de politiek in meerderheid blij is dat er in een combinatie met bouwer Van Wijnen een projectontwikkelaar is gevonden die brood ziet in de ontwikkeling van het Hanzekwartier. Wethouder Ton van Amerongen heeft beloofd zo snel mogelijk met een impressie van de plannen voor het gebied te komen.

Ook bleek dat de samenwerking in de regio Zwolle door alle deelnemende gemeenten wordt versterkt. Tot nu toe dragen alle gemeenten 50 cent per inwoner bij, om met initiatieven de economie te versterken, maar alle gemeente hebben er mee ingestemd dat bedrag te verdubbelen. Voor het CDA was dat donderdag voorwaarde om hiermee akkoord te gaan. 

Vraagstelling plein

Tot slot werd donderdag de avond van gisteren aangekondigd. De gemeenteraad heeft zich maandag gebogen over de vraagstelling voor de enquête over plein De Rede. D66 wilde donderdag al in een motie afdwingen daar ook de mogelijkheid tot niets doen en het alternatief van XL De Ateliers in mee te nemen. Dat kwam hem op de woede van Paul Vermast te staan. ‘Een gotspe dat dit op dit moment wordt ingediend. Dat heeft vorige week al op de agenda gestaan en toen hebben we er, met uw steun, niet over gesproken.’ D66-fractievoorzitter Foeke Bongers reageerde laconiek. ‘Wij waarderen altijd een open en franke mening.’ ChristenUnie wil de naam van het plein trouwens graag veranderen. Officieel heet het plein De Rede, maar iedereen kent het als het Redeplein. Maar dat voorstel diende de partij donderdag nog niet in.