Vragen over draagvlak voor Ondernemersfonds

Dronten – De politiek in Dronten vraagt zich af of het Ondernemersfonds voor het winkelcentrum Suydersee op voldoende draagvlak onder de ondernemers kan rekenen.

Dat fonds, dat zich met name moet richten op activiteiten en evenementen in het winkelcentrum, moet worden bekostigd met een nieuwe belasting: reclamebelasting.

Constante stroom aan inkomsten

De vraag om reclamebelasting te heffen, zodat de nieuw op te richten stichting een constante en redelijk stabiele stroom aan inkomsten heeft, is afkomstig van de winkeliersvereniging Suydersee. Met het geld moet de marketing van het centrum eendrachtig worden opgepakt. Ook enkele eigenaren van panden in het centrum willen daaraan bijdragen.

Eerder zijn er drie bijeenkomsten geweest over de plannen. De daar aanwezige ondernemers waren voor een groot deel enthousiast. ‘Er zijn op die avonden ook bezwaren genoemd, maar geen signalen afgegeven van ‘Daar zijn we absoluut tegen’,’ weet wethouder Dirk Minne Vis. Toch twijfelen enkele partijen aan het draagvlak onder de ondernemers in het centrum voor zo’n nieuwe belasting. ‘Ik ben vanmiddag gebeld door een ondernemer die het niet zit zitten en zegt dat er helemaal niet zoveel draagvlak is. Daar zit je dan toch mee, als raadslid,’ zegt Cees Hermus (Leefbaar Dronten) donderdag. Vis stelt dat er die avonden een goede opkomst was en dat honderd procent draagvlak sowieso een utopie is.  

Invloed uit handen geven

Het is de bedoeling dat de opbrengst van de reclamebelasting één op één wordt doorgesluisd naar de stichting. Die zou daarmee over een jaarbudget van zo’n 200.000 euro beschikken. GroenLinks staat niet negatief tegenover de plannen, maar wil wel weten hoe de gemeente invloed houdt op de stichting en de activiteiten die zij organiseert. ‘Er mag geen wethouder, raadslid of ambtenaar in het bestuur van de stichting. Geven we de invloed dan niet teveel uit handen?’ vraagt Paul Vermast zich af. ‘

De wethouder is daar niet bang voor. ‘Door de subsidierelatie houden we invloed.’ Maar hij vindt het wel belangrijk dat de stichting autonoom is. Daarom is ook gekozen voor een stichting, niet een vereniging. ‘Een stichting is daadkrachtiger, die hoeft niet zoveel te vergaderen. Dat is een wens van de ondernemers zelf. Bovendien moet het bestuur bestaan uit mensen die iets met het centrum hebben en zijn ze uiteindelijk wel weer verantwoording schuldig aan de ondernemers in het centrum.’

Mordicus tegen

Maar of het nou wel of geen wens is van de ondernemers zelf en of er nou wel of geen draagvlak is, D66 is tegen. ‘Wij zijn tegen elke nieuwe belasting, ook als het tijdelijk is,’ zegt Foeke Bongers. Hij wenst de wethouder verder succes, want hij vermoedt dat als de belasting een succes blijkt te zijn, andere centra wel eens kunnen volgen. ‘Ik voorzie dat er binnen korte tijd ook een Ondernemersfonds voor Swifterbant, Biddinghuizen en het Hanzekwartier is. En dan gaan wij daar allemaal geen invloed op uitoefenen. Dat lijkt me een ongelooflijk spannende oefening.’

De wethouder ziet het probleem niet. ‘We zullen afwachten of er meerdere initiatieven komen en dan kijken wat we daarmee kunnen doen.’

De gemeenteraad beslist later deze maand over de instelling van reclamebelasting voor een ondernemersfonds.