Raad wil af van plannen Waterwijzer

Lelystad – De Lelystadse gemeenteraad heeft dinsdag in een bijna raadsbrede motie geprobeerd de woningbouwplannen voor het gebied van De Waterwijzer te blokkeren. De raad is niet tevreden over de woningen en appartementen die er gepland staan. De motie is voorlopig teruggetrokken, maar komt in een latere vergadering weer aan de orde.

Door Kees Bakker Opvallend is dat in de motie wordt opgeroepen de herontwikkeling van het gebied pas door te zetten op het moment dat de gemeenteraad haar eisen heeft vastgesteld en het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan heeft goedgekeurd, maar dat er niet in wordt opgeroepen De Waterwijzer nog niet te slopen. Onlangs presenteerden VOF Maerlant en Centrada hun plannen voor wat er op de plaats van De Waterwijzer moet verrijzen: een appartementencomplex voor veertig huurappartementen, en 54 woningen van maximaal 170.000 euro. Daarvan staan er echter erg veel te koop in Lelystad. ‘Dit gebied valt onder het hoogste welstandsniveau. Deze plannen leiden bovendien niet tot de gewenste differentiatie in woningbouw,’ aldus CDA-fractievoorzitter Caniels dinsdag. De gemeenteraad vindt in meerderheid dat het bijzondere gebied, zo tegen het Lelycentre aan, ook om bijzondere woningbouw vraagt. De huidige plannen voorzien daar niet in. Van de collegepartijen steunde alleen de PvdA de motie niet. Toch werd de motie niet aangenomen. Wethouder Fackeldey legde de moeilijke positie van de gemeente uit. ‘Wij zijn in dat gebied geen grondeigenaar. Bovendien is dit een ingewikkeld probleem, waarbij u het college van b+w oproept iets te doen dat is strijd is met een eerder besluit van de gemeenteraad.’ De vraag is namelijk of de gemeenteraad in dit geval wel hoge eisen mag stellen, en een plan mag afwijzen. Daarbij loopt men bovendien twee risico’s: die van een schadeclaim als VOF Maerlant en Centrada daar niet mogen bouwen wat zij willen, en die van een jarenlange bouwput, als er nog geen nieuwbouwplannen zijn, maar De Waterwijzer al wel is gesloopt. Wethouder Fackeldey gaat nu eerst in gesprek met de ontwikkelaren van het gebied, en laat uitzoeken welke bevoegdheid de gemeenteraad heeft als het gaat om de plannen in het gebied. Overigens is het protest tegen de sloop van De Waterwijzer nog niet verdwenen. Er heeft zich een nieuwe partij gemeld, die zegt een geïnteresseerde voor het kantoorpand te hebben gevonden, nu ondernemer Peter Krol heeft afgehaakt. Zie ook ‘Stationsplein 180’ op pagina 3.