Steenwijkerland blijft tegen schaliegas

Steenwijk - Het gemeentebestuur van Steenwijkerland heeft zich opnieuw uitgesproken tegen de winning van schaliegas. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat plaatsvond in Apeldoorn.

De gemeenten Noordoostpolder en Boxtel dienden daar een motie in tegen (proef)boringen naar schaliegas, die door 72 procent van de Nederlandse gemeenten werd ondersteund.

Het college spreekt zich al een aantal jaren uit tegen de winning van schaliegas. Schaliegas wordt gewonnen uit gesteente in de aarde. De methode roept veel verzet op, omdat er risico’s op verontreiniging zijn en het als aantasting van het leefklimaat wordt gezien.

Vorig jaar heeft het college van B&W het Manifest tegen proefboringen naar schaliegas in Nederland ondertekend. Met een gezamenlijke verklaring tegen schaliegas laat het college een krachtig ‘tegen’-geluid horen als het gaat om (proef)boringen naar en winning van schaliegas rond en in Steenwijkerland.

In de regio trekt de gemeente Steenwijkerland hierin samen op met lokale overheden in het vergunninggebied ‘Noordoostpolder’. Het doel van de samenwerking is ‘Gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken regionale overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schaliegas te voorkomen in het gebied Noordoostpolder - Weerribben/Wieden - Kampereiland’. De achterliggende gedachte bij deze samenwerking is om kritisch te kunnen reageren op voorstellen vanuit het Ministerie.