Meerderheid VNG tegen schaliegas

Emmeloord - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt in grote meerderheid de motie tegen schaliegas, die vandaag is ingediend door de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel.

Motie ontraden door bestuur VNG

In de motie werd het VNG-bestuur gevraagd een standpunt in te nemen tegen schaliegas. Hoewel het bestuur deze motie ontraadde, stemden de gemeenten ermee in. Dit betekent dat het VNG-bestuur zich richting het Rijk en het kabinet zal uitspreken tegen schaliegas.

'Er is sprake van een belangrijk besluit. Vanaf nu is de VNG schaliegasvrij en dat bepaalt de inhoud van het overleg met het Rijk', aldus burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder. 'We zijn blij dat het is gelukt om voldoende steun te krijgen voor onze motie. Dat is belangrijk voor toekomstige besluiten over energiewinning. Hiermee wordt meer dan duidelijk dat we geen schaliegaswinning willen in Nederland'.

'Schaliegas geen optie in dichtbevolkt land'

Ook de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel toont zich opgetogen. 'De afgelopen jaren zijn wij tot het besef gekomen dat schaliegas in een dichtbevolkt land als Nederland geen optie is. Er bestaat bij de bevolking geen draagvlak voor. Wij strijden voor duurzame energie. Deze strijd gaat verder dan Boxtel en Noordoostpolder. Er is een echte trendbreuk gaande op het gebied van fossiele energiewinning. De aanpak van bovenaf opgelegde regelgeving werkt niet meer. Al 226 gemeenten verklaarden zich schaliegasvrij. Dit willen we het Rijk in laten zien'.

Lees meer in ons dossier: Schaliegas in Noordoostpolder