Cuadrilla: 'Geen sprake van gastransport met vrachtwagens'

Espel - Tijdens de informatieavond over schaliegas in Espel op woensdag 27 mei stelden bezoekers tal van kritische vragen aan directeur Frank de Boer van Cuadrilla.

Eén van de discussiepunten ging over het transport van het gas in de situatie dat er in de Noordoostpolder schaliegas gewonnen zou worden. Een bewoner was ervan overtuigd dat het gas met tankwagens wordt afgevoerd en dat dit transport voor veel overlast zal zorgen.

Aansluiting op bestaande gastransportleiding

Frank de Boer gaf aan dat daar geen sprake van is. 'Elke gasproductielocatie in Nederland, ook die voor schaliegas, wordt aangesloten op de bestaande gastransportleiding. Nederland telt op dit moment ruim honderd productielocaties. Het gas dat uit een put komt, wordt per leiding naar een gasbehandelingsstation vervoerd. Na behandeling wordt het gas vervolgens aangeboden voor het gasnetwerk van Gasunie. Technisch is het vrijwel onmogelijk om gas dat uit een put stroomt in een tankwagen te krijgen'.

Politiek in Den Haag beslist

De Boer beklemtoonde dat er nog lang geen sprake is van schaliegaswinning. 'Eerst zullen proefboringen moeten worden gedaan', vertelde hij. 'En de politiek in Den Haag moet nog beslissen of er al dan niet proefboringen zullen plaatsvinden in Nederland. Komt die toestemming er, dan zullen we hier in de Noordoostpolder eerst locatiespecifieke milieueffectrapportages laten uitvoeren. Dan kunt u als lokale bewoners uw zienswijzen inbrengen, onder meer over de verkeersveiligheid. Als het voor de veiligheid van bijvoorbeeld fietsende kinderen nodig is, worden wegen verbreed of komen er fietspaden. Ook ons is er alles aan gelegen om transportbewegingen zonder ongelukken te laten verlopen'.