Armoedebeleid een feit, Dronterpas is in aantocht

Dronten – ‘En nu: aan de slag!’ Suzanne Stoop (PvdA) wilde het donderdag kort- en kernachtig houden, maar dat lukte niet helemaal. De gemeenteraad is die avond wel unaniem akkoord gegaan met de nota ‘Armoedebestrijding’.

De PvdA heeft lang gevraagd om zulk beleid. Integraal moet daarmee de (toegenomen) armoede onder inwoners worden bestreden. Dat wil zeggen: inwoners die (tijdelijk) financieel niet zelfredzaam zijn worden ondersteund, zodat en tot zij ‘weer grip krijgen op hun situatie’. Met bijzondere aandacht voor ‘maatschappelijke participatie’ van kinderen uit gezinnen die op of rond het minimum zitten.

Ambities

Daarbij zijn er drie ambities vastgelegd in het armoedebeleid. Er wordt gefocust op het voorkomen van armoede en schulden, minima worden geactiveerd waar mogelijk hun problemen zelf op te lossen en  gemeente en organisaties die op dit gebied werkzaam zijn trekken samen op. Daarnaast is de onderliggende gedachte dat bevordering van participatie ook bijdraagt aan het ‘meedoen in de samenleving’ en dat voor deze doelgroep de toegang tot goede betaalbare zorg belangrijk is. Per jaar wil de gemeente 1,6 miljoen euro opzijzetten voor allerlei maatregelen en projecten op dit gebied.

Voorlichting

Eén van die maatregelen is dat mensen die op of rond het minimum zitten, worden voorgelicht over welke regelingen er zijn voor hen. Voorlichting is één van de pijlers van het beleid. Het beleid richt zich met name op ‘specifieke risicogroepen’, zoals de kinderen van ouders met een laag inkomen, chronisch zieken en gehandicapten en allochtonen met een laag inkomen. Op voorspraak van de VVD moet daar nog wel een doelgroep aan worden toegevoegd.

ZZP' ers

De liberalen dienden donderdag een motie in om ook beleid te ontwikkelen voor zzp’ ers: kleine ondernemers, zelfstandigen zonder personeel. ‘Volgens landelijke cijfers leeft ten minste 12 procent van hen onder de armoedegrens en groeit de armoede onder hen,’ lichtte Irene Korting de motie toe. En juist veel van die zzp’ ers weten niet dat ook zij aanspraak kunnen maken op regelingen voor minima, als dat (even) nodig is. Tel daarbij dat het aantal zzp’ ers de afgelopen jaren flink is gegroeid en nog altijd groeiende is.

Deze groep wordt ook ondersteund door bijvoorbeeld het Zelfstandigenloket Flevoland, maar er is meer nodig. De motie van de VVD werd ondersteund door het CDA, Leefbaar Dronten, D66, de SP en de ChristenUnie en uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Dat betekent dat er nu onderzocht wordt of en hoe zzp’ ers onder de werking van het armoedebeleid kunnen vallen. Dat onderzoek is voor 1 november gereed.

Dronterpas

Daarnaast ging veel van de discussie donderdag over de Dronterpas. Met de pas kunnen kinderen uit gezinnen die met weinig geld moeten rondkomen of in de schulden zitten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten als sport of muzieklessen. Dat die pas er moet komen, wordt ook raadsbreed gedragen. Maar er is wel de uitdrukkelijke wens dat deze pas niet ‘stigmatiserend’ werkt.

D66 opperde daarbij twee weken geleden dat het goed zou zijn als de pas voor iedere Drontenaar beschikbaar is, voor kortingen en voordeeltjes, en de specifieke doelgroep er een tegoed op krijgt. Dat idee wordt nader onderzocht. Het bracht GroenLinks ertoe een motie in te dienen om pas de Dronterpas in te voeren als die daadwerkelijk als pas voor alle Drontenaren kan worden gebruikt.

Stigmatiserend

De partij was tot die motie gekomen omdat de FlevoPost het twee weken geleden op de voorpagina ongelukkigerwijs al had over een ‘Armoedepas’. ‘De Dronterpas kan een stigmatiserende werking hebben. De kop boven het artikel in de FlevoPost maakte dat in één klap duidelijk. Het is een kleine stap van ‘armoedepas’ naar ‘pauperpas’,’ zei Paul Vermast. Dat deed Suzanne Stoop (PvdA) in woede ontsteken. ‘Die kop was al erg genoeg, maar nu maakt u het nog veel erger!’

Wethouder Peter van Bergen raadde de motie bovendien af, omdat dit zou kunnen betekenen dat invoering van de pas vertraging oploopt. En dat is juist voor de doelgroep erg. ‘Als dat één of twee maanden vertraging zou betekenen, is dat te overzien. Maar als het meer zou zijn, is het toch beter de pas gefaseerd in te voeren.’ Daarbij zou deze eerst voor de doelgroep beschikbaar komen en later voor alle Drontenaren.

Alleen

Dat argument deed de gemeenteraad besluiten niet mee te gaan in de motie van GroenLinks, die er alleen in bleef staan. De komende tijd wordt er verder onderzoek uitgevoerd naar de Dronterpas, waarna deze zo snel als het kan beschikbaar komt. Voor de rest van het armoedebeleid is de boodschap duidelijk: ‘Nu aan de slag!’