Waterschap Zuiderzeeland presenteert nieuw bestuursprogramma en college

Lelystad - Het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland is dinsdagmiddag tijdens de algemene vergadering geïnstalleerd.

Het nieuwe college bestaat naast Dijkgraaf Hetty Klavers uit: Jan Nieuwenhuis van de fractie Water, Wonen en Natuur (mede gesteund door de fractie Natuurterreinen), Lida Schelwald-van der Kley namens de samenwerkende fracties CDA, ChristenUnie en SGP, Camiel Maenhout van de fractie Bedrijven en Ton Leijten namens de combinatie Werk aan Water en Ongebouwd. Jaap Naaktgeboren neemt afscheid als heemraad van Waterschap Zuiderzeeland.

Koers voor de komende 4 jaar

Tijdens de Algemene Vergadering is eveneens het bestuursprogramma vastgesteld, waarmee de koers van de AV voor de komende 4 jaar is bepaald. Het document is tot stand gekomen met medewerking van alle fracties. Het nieuw gekozen bestuur wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Waterschap Zuiderzeeland en de komende bestuursperiode actief met de samenleving in contact zijn. Het bestuur wil dat helder is wat de samenleving van het waterschap kan verwachten en zet zich er voor in dat iedere inwoner het belang van goed waterbeheer inziet.

De hoofdlijn van het bestuursprogramma is op een toegankelijke manier weergegeven in een filmpje, dat tijdens de Algemene Vergadering is gelanceerd: