Nieuw College van Gedeputeerde Staten is een feit

Flevoland – De provincie heeft een nieuw College van Gedeputeerde Staten. Na een lange avond vergaderen zijn vanavond de kandidaat-gedeputeerden met overgrote meerderheid benoemd.

Dat betekent dat Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman weer aan de slag kunnen en Michiel Rijsberman (D66) en Arie Stuivenberg (SP) hun nieuwe collega’s zijn.. De laatste zal overigens morgen onder het mes gaan en tot aan het zomerreces zijn uitgeschakeld.

Vuur aan de schenen

Het waren met name de nieuwelingen die het vuur aardig aan de schenen kregen gelegd woensdagavond. D66 heeft in de afgelopen periode geregeld forse kritiek gehad op het coalitiebeleid en zet nu haar handtekening onder min of meer een voortzetting daarvan. En de SP heeft eerder kritiek gehad op de afbreuk van het sociale beleid, maar het nieuwe akkoord kent geen reparaties. Logisch dat veel partijen vragen hadden.

Tegelijkertijd hoort dat bij het politieke spel. Peter Pels (PvdA) herinnerde Stuivenberg er aan dat hij in een interview op Omroep Flevoland vorig jaar november heeft gezegd dat ‘de machtspositie van VVD en CDA moet gebroken worden’ en zijn inzet zou zijn dat deze twee niet samen in een college terugkeren. ‘Wat is er mis gegaan, of is dit een ingewikkelde strategie de coalitie van binnenuit op te blazen?’ vroeg hij niet zonder humor.

Werkelijkheid

De heren gedeputeerden, op dat moment nog kandidaat, gingen er niet al te diep op in. Want de feiten zijn zoals ze zijn: er is met de verkiezingen een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan, deze vier partijen konden elkaar goed vinden en het coalitieakkoord waarover het woensdag ging is er één op hoofdlijnen. Het zal verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en daar zullen de staten, oppositie en coalitie, allebei hun inbreng op kunnen hebben. Want dat bezwoeren alle gedeputeerden: ze kijken uit naar een 'constructieve dialoog met de gehele staten, coalitie en niet-coalitie'.

Bekend geluid

En dat de PVV het coalitieakkoord afdeed als ‘in eerste instantie een flutakkoord, maar bij nadere bestudering is zelfs dat teveel eer: het is drie keer niks’ en andere partijen minder negatief of zelfs positief waren, ook dat is de politieke werkelijkheid,. Al is die in dit geval niet zo nieuw.

Uiteindelijk kregen de gedeputeerden Lodders en Appelman 31 stemmen voor en 6 tegen en Rijsberman moest het doen met 29 stemmen voor, 7 tegen en ‘één stem op Paul vermeulen’. Getalsmatig kreeg Stuivenberg het meeste vertrouwen: 32 stemmen voor en 5 tegen.

Lees woensdag in de FlevoPost meer over de benoeming van Gedeputeerde Staten.