PvdA-GroenLinks wil omwonenden betrekken bij plannen Golfslag

Emmeloord - De PvdA-GroenLinks fractie in Noordoostpolder vindt dat omwonenden betrokken moeten worden bij de herbestemming van de Golfslag. 'Zo kan onrust voorkomen worden'.

PvdA-GroenLinks is niet verbaasd over de onrust die is ontstaan onder de inwoners van Emmeloord–Oost over de plannen met het leegstaande verzorgingshuis.

Het college wil het bestemmingplan van het terrein waarop de Golfslag staat wijzigen van maatschappelijk naar wonen. De PvdA-GroenLinks fractie vindt dit een goede zaak.

Draagvlak

Dat de omwonenden hierin niet gekend worden, vindt de fractie 'volstrekt onwenselijk'. Fractievoorzitter Rien van der Velde: 'Door bewoners tijdig bij het planproces te betrekken kunnen er keuzes gemaakt worden, die draagvlak hebben bij de bevolking en niet indruisen tegen het algemeen belang'.

Behoud Golfslag 'prima streven'

Ook wijst de fractie het college erop, dat het behoud van de Golfslag een 'prima streven' is, omdat de Golfslag een voor Emmeloord markant en toonaangevend gebouw is. Van der Velde: 'Het streven naar behoud mag er niet toe leiden dat er in het kader van het algemeen belang van de inwoners van Noordoostpolder onverantwoorde keuzes worden gemaakt, omdat men de Golfslag, koste wat het kost, wil behouden'.

Grenzen aan behoud

Voor de fractie PvdA-GroenLinks zijn er wel grenzen aan behoud. 'Op basis van het bouwbesluit van 2012 van de overheid kan geconcludeerd worden dat behoud of aanpassen van de Golfslag aan de wettelijke eisen geen geringe opgave is voor de potentiële nieuw eigenaar'.

Lees ook: Gemeente: 'Markante' Golfslag moet blijven