Informatieavond over schaliegas in Espel

Espel - Dorpsbelang Creil, Dorpsbelang Espel, Ondernemers Vereniging Creil en de Espeler Zakenclub houden op woensdag 27 mei een informatieavond over schaliegas.

Doel van deze avond is om de bewoners van de dorpen Creil, Espel en overige belangstellenden op een objectieve manier van informatie te voorzien over het onderwerp schaliegas.

Voor- en tegenstanders aan het woord

Tijdens deze avond krijgen zowel de partijen die voor zijn, als de partijen die tegen zijn spreektijd. De aanwezige partijen zijn: Cuadrilla (Britse olie- en gasmaatschappij) die het schaliegas in de Noordoostpolder wil exploiteren,Tegengas, actiegroep tegen het winnen van schaliegas, de landbouworganisatie LTO Flevoland en de Rabobank.

Discussie naar aanleiding van stellingen

Na de spreektijd worden stellingen aan alle partijen voorgelegd, waar ze antwoord op geven. Op deze manier kunnen de bezoekers een zo goed mogelijk beeld van de voor- en nadelen van schaliegas krijgen. De organisatoren benadrukken dat zij zich neutraal opstellen deze avond.

Bewoners betrekken bij invulling avond

Daarnaast wil de organisatie ook de bewoners van de dorpen betrekken bij de invulling van deze avond. Dit kan door vooraf vragen te sturen naar schaliegas.creil.espel@gmail.com. Een selectie van de vragen wordt voorgelegd aan de betrokken partijen.

De avond vindt plaats op woensdag op 27 mei in De Ducdalf te Espel. Aanvang om 19.30 uur.

Lees meer in het dossier Schaliegas in Noordoostpolder